اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 3191

شناسه ملی: 10862107316

تاریخ ثبت: 1389/07/14

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1389/07/14

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/07/14:

1,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/06/23:

به موجب صورتجلسه مورخ 24/5/90 مجمع عمومی عادی و فوق العاده صورتجلسه مورخ 24/5/90 هییت مدیره تصمیمات زیر در شرکت نیلگون بنادر ایرانیان سهامی خاص ثبت شده به شماره 3191 اتخاذ گردیده که بدینوسیله آگهی می گردد. 1 اعضای هییت مدیره به قرار زیر برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای محمدرضا سالاری پور به سمت رییس هییت مدیره و آقای امیرحسین خوش اخلاق کلویر به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای حسن نوروزی به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره شرکت انتخاب حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا مشترک مدیر عامل و رییس هییت مدیره و در غیاب رییس هییت مدیره با امضا نایب رییس هییت مدیره مجتمعا با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر نامه های اداری با امضای مدیر عامل با مهر شرکت معتبرمی باشد. 2 آقای سید مجید اسماعیلی ماسوله به سمت بازرس اصلی و آقای رضا هدایت به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردید. 3 روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. رییس اداره ثبت اسناد و املاک انزلی

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت نیلگون بنادر ایرانیان سهامی خاص در تاریخ 14/7/89 تحت شماره 3191 و شناسه ملی 108621XXXX6 در این اداره به ثبت رسیده و خلاصه اساسنامه و اظهارنامه شرکت بدین وسیله آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: انجام کلیه امور خدماتی و عمومی شامل: تامین نیروی انسانی، ارایه خدمات و سرویس های اداری و مالی، پشتیبانی،انجام امور رایانه ای، اخذ هرگونه تسهیلات اعتباری از سیستم بانکی و موسسات اعتباری، انجام امور تجاری و کالاهای مجاز اعم از صادرات و واردات و ترخیص کالا، انجام خدمات، سلف سرویس، تغذیه کلیه ادارات، سازمان ها و موسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی، مشاوره، طراحی، اجرا، تعمیر و نگهداری و نظافت فضای سبز، اماکن، تاسیس ات، ابنیه و همچنین کلیه فعالیت های فنی و مهندسی و انجام خدمات شهری و شرکت در کلیه مناقصات، مزایده ها و پیمانکاری ها پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح در چهارچوب قوانین و مقررات کشور. 2 مرکز شرکت: بندر انزلی غازیان خیابان طالقانی خیابان شهید عبدحق پلاک 53 طبقه دوم کدپستی 65673 43166 3 سرمایه شرکت: 1000000 ریال منقسم به یکصد سهم 10000 ریالی با نام که کلا و نقدا به موجب گواهی فیش شماره 0572981 مورخ 6/7/89 بانک صادرات شعبه بازار ونوس منطقه آزاد بندرانزلی به حساب جاری شماره 010312XXXX003 شرکت واریز گردید. 4 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 5 مدیران شرکت و اشخاصی که حق امضا دارند: آقای محمدرضا سالاری پور به سمت رییس هییت مدیره و آقای عسگر اسدالله زاده زیکساری به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای حسن نوروزی به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره شرکت برای مدت دوسال انتخاب شدند و حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا مشترک مدیر عامل و رییس هییت مدیره و در غیاب رییس هییت مدیره با امضا نایب رییس هییت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر اوراق اداری با امضا مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد. 6 اقای سیدمجید اسماعیلی ماسوله به سمت بازرس اصلی شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. 7 روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. رییس ثبت اسناد و املاک انزلی

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی