اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 42

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1388/08/10

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 0 نفر

تاریخ تاسیس: 1388/08/10

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

موسسه مزبور درتاریخ 10/8/88 به شماره 42 در این اداره به ثبت رسیده اینک خلاصه ای از اساسنامه و تقاضانامه آن جهت اطلاع عموم بشرح ذیل آگهی می گردد: 1 - نام موسسه: حقوقی و وکالت سپیده امیدی. 2 - موضوع موسسه: ارایه انواع خدمات مشاوره و وکالت دردعاوی دادگستری و قضایی. 3 - مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت دو سال. 4 - سرمایه موسسه: مبلغ یک میلیون ریال که متعلق به موسس آن می باشد. 5 - مرکز اصلی موسسه: شهرستان بهار- میدان آزادگان- بلوار معلم- جنب دادگستری کدپستی 9375 - 4 - 65319/6 - مدیران موسسه و دارندگان حق امضا مجاز: موسسه فاقد مجمع و هییت مدیره است و فقط موسس خانم سپیده امیدی به عنوان مدیر و نماینده قانونی و تام الاختیار موسسه بوده و می تواند در کلیه امور موسسه بر طبق اساسنامه مداخله نماید. سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک بهار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی