اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی: 1086087731

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/07/26:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ 17/7/90 و هییت مدیره مورخ 17/7/90 تصمیمات زیر اتخاذ گردید: اعضای هییت مدیره برای دوسال انتخاب شدند و عبارتند از: فریبا افشاریان نایب رییس هییت مدیره، حسین جلیل پور عضو هییت مدیره، شهرام روزی رییس هییت مدیره و مدیر عامل حق امضا اوراق مالی و اسناد مالی و چک و سفته و قراردادها با امضا مدیر عامل و مهر شرکت معتبرمیباشد بازرسین برای یک سال انتخاب شدند و عبارتند از: فرهاد شادکام بازرس اصلی، کمال انصاری بازرس علی البدل روزنامه نور خوزستان جهت آگهی تعیین شد رییس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی