اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 965

شناسه ملی: 14007147298

تاریخ ثبت: 1396/07/27

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 1 نفر

آدرس: تهران شهر شهریار شهرک وایین شهریار کوچه شقایق 6 بلوار امام خمینی پلاک 30 طبقه همکف

کد پستی: 3351774353

تاریخ تاسیس: 1396/07/27

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/07/27:

10,000,000 ریال

هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/07/27:

تاسیس موسسه غیرتجاری حقوقی توسعه ندای زاگرس درتاریخ 27/07/1396 به شماره ثبت 965 به شناسه ملی 140071XXXX8 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام کلیه امور حقوقی ، وکالت ومشاوره حقوقی از طریق وکلای دارای پروانه معتبر درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط ثبت شرکت به منزله صدور پروانه فعالیت نمی باشد مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر شهریار ـ شهرک وایین (شهریار) ـ کوچه شقایق 6 ـ بلوار امام خمینی ـ پلاک 30 ـ طبقه همکف ـ ـ کدپستی 335177XXXX سرمایه شخصیت حقوقی: 10 , 000 , 000 ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: سهیلا آزادی وکندی به شماره ملی 003587XXXX دارنده 9 , 950 , 000 ریال سهم الشرکه و خدیجه دوست صمغی به شماره ملی 006959XXXX دارنده 50 , 000 ریال سهم الشرکه می باشد اولین مدیران: سهیلا آزادی وکندی به شماره ملی 003587XXXX به سمت مدیرعامل برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: امضای کلیه اوراق قراردادها و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر موسسه معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ش 960727XXXX60181 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهریار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی