اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 387893

شناسه ملی: 10320370873

تاریخ ثبت: 1389/07/20

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

تاریخ تاسیس: 1389/07/20

آدرس: 1 3 استان تهران شهر تهران اشرفی اصفهانی خ 22 بهمن خ بهاران

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/07/20:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 20/7/1389 تحت شماره 387893 و شناسه ملی 103203XXXX3 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 20/7/1389 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود: 1 ـ موضوع شرکت: تهیه تولید بسته بندی و عرضه انواع اسباب بازی و کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در همایش ها و نمایشگاهها. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان تهران ـ شهر تهران اشرفی اصفهانی خ 22 بهمن خ بهاران پ 10 کدپستی 147378XXXX . 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال می باشد. 5 ـ مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای محمد بهرامی هیدجی به سمت رییس هییت مدیره. 2 ـ 5 ـ آقای محمود هداوند به سمت عضو هییت مدیره. 3 ـ 5 ـ آقای محمود هداوند به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی