اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 431915

شناسه ملی: 10320836756

تاریخ ثبت: 1391/09/25

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

آدرس: تهران کامرانیه خیابان شهید رضا سعیدی مهماندوست بن بست تابنده پلاک 3 به

کد پستی: 1954964411

تاریخ تاسیس: 1391/09/25

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1391/09/25:

100,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1399/01/16:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/09/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت به آدرس تهران، کامرانیه، خیابان شهید رضا سعیدی (مهماندوست)، بن بست تابنده پلاک 3 به کدپستی 195496XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ 990116XXXX92868 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/04/16:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 08/03/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران، شهرستان شمیرانات، بخش مرکزی، شهر تجریش، کامرانیه، خیابان شهید علیرضا بازدار، خیابان شهید دکتر باهنر، پلاک 76 ، مجتمع نارون، طبقه چهارم، واحد 409 کدپستی 195496XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ 980416XXXX47343 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/10/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 07/06/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای هییت مدیره به 4 نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ 971019XXXX17330 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/10/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 07/06/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: پگاه سادات عقیلی یگانه به کد ملی 007942XXXX بسمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره ـ شکوه سادات عقیلی یگانه به کد ملی 004985XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره ـ علیرضا برادران افتخاری به کد ملی 001876XXXX بسمت عضو هییت مدیره ـ گلزار حیدری به کد ملی 001899XXXX بسمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و بانکی از قبیل چک ، سفته و بروات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 971019XXXX96581 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/02/31:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 23/2/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم پگاه سادات عقیلی یگانه به کد ملی 007942XXXX بسمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره، آقای سید پارسا عقیلی یگانه به کد ملی 007846XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره، خانم شکوه سادات عقیلی یگانه به کد ملی 004985XXXX بسمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و بانکی از قبیل چک، سفته و بروات قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 970231XXXX35497 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 13/12/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، اقدسیه، کوچه شهید حسن عرب، بزرگراه شهید صیاد شیرازی، پلاک 5 ، طبقه ششم، واحد جنوبی، کدپستی 169363XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ 961223XXXX60458 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/05:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 19/11/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم پگاه سادات عقیلی یگانه به کد ملی 007942XXXX بسمت رییس هییت مدیره، آقای سید پارسا عقیلی یگانه به کد ملی 007846XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره، خانم شکوه سادات عقیلی یگانه به کد ملی 004985XXXX بسمت عضو هییت مدیره و آقای سعید توده فلاح به کد ملی 006584XXXX بسمت مدیرعامل (خارج از اعضا و سهامداران) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و بانکی از قبیل چک، سفته و بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره هریک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 961205XXXX41214 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 25/09/1391 تحت شماره 431915 و شناسه ملی 103208XXXX6 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 25/09/1391 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود: 1 ـ موضوع شرکت: موضوع شرکت: ارایه کلیه فعالیتهای عمرانی ساختمانی، اعم از طرح، نظارت، محاسبه، ای پی سی و اجرای کلیه پروژه های پیمانکاری، شهرسازی و معماری، شامل طراحی، نظارت، محاسبه فنی، مدیریت پیمان و دانش مدیریت پروژه و مشاوره فنی کیفیت کلیه پروژه ها؛ شامل مشارکت در ساخت و انبوه سازی ساخت هر نوع ابنیه فلزی و بتنی سبک و سنگین راه و باند، بازسازی ابنیه و بافت های فرسوده شهری، تامین مصالح و ماشین آلات راه سازی و ساختمان سازی، دکوراسیون داخلی و خارجی ساختمان، کانال کشی، جدول کشی، زه کشی، آسفالت، خاک برداری و خاکریزی؛ کلیه تاسیسات الکترونیکی و مکانیکی ساختمان اعم از حرارتی و برودتی، احداث آبنما، زیباسازی معابر، طراحی و نگهداری فنی فضای سبز، اجرای روشنایی معار، طراحی تسهیل و اجرای پروژه های راهسازی و ابنیه سازی، اجرای سازه های زیرزمینی، امکان سنجی مدیریت ریسک و مکان یابی و مدل سازی خدمات مشاوره ای و مطالعاتی در زمینه شهرسازی و معماری، برنامه ریزی شهری، منطقه ای؛ ارایه کلیه فعالیتهای تجاری و خدمات بازرگانی در زمینه خرید و فروش و خدمات پس از فروش، تهیه و توزیع و بسته بندی، واردات و صادرات کلیه کالاهای بازرگانی، برپایی غرفه و شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی، برپایی همایش سمینار و کنفرانس درخصوص موضوعات شرکت، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری خصوصی و دولتی داخلی و خارجی و گشایش اعتبارات اسنادی و ال سی برای شرکت، ترخیص کالا از گمرکات داخلی، عقد قرارداد با شرکتها، سازمانها، موسسات و ارگانهای خصوصی و دولتی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، اخذ و اعطای نمایندگی شرکتهای معتبر داخلی و خارجی، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، ترخیص کالا از گمرکات، ایجاد نمایندگی و شعبه در داخل و خارج از کشور 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان شریعتی، نرسیده به طالقانی، بین میثاق 2 و 3 پلاک 238 ، واحد 3 و 9 ـ کدپستی 156384XXXX 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/100 ریال منقسم به یکصد سهم 000/000/1 ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ 000/000/35 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 564 مورخ 06/09/1391 نزد بانک تات شعبه یزدی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای سیدپارسا عقیلی یگانه به شماره ملی 007846XXXX به سمت رییس هییت مدیره. 2 ـ 5 ـ خانم پگاه سادات عقیلی یگانه به شماره ملی 007942XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره. 3 ـ 5 ـ خانم شکوه سادات عقیلی یگانه به شماره ملی 004985XXXX به سمت عضو هییت مدیره. 4 ـ 5 ـ آقای سیدپارسا عقیلی یگانه به شماره ملی 007846XXXX به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی به امضای آقای سیدپارسا عقیلی یگانه به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه 8 ـ بازرس اصلی و علی البدل: 1 ـ 8 ـ خانم مریم محبی به شماره ملی 004985XXXX به عنوان بازرس اصلی 2 ـ 8 ـ آقای امیرمسعود نفیسی به شماره ملی 045349XXXX به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی