اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 34911

شناسه ملی: 10200428163

تاریخ ثبت: 1391/07/17

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

آدرس: 13 استان آذربایجان شرقی شهر تبریز بلوار ملت روبروی تراکتورسازی میدان بزرگ خشکبار

تاریخ تاسیس: 1391/07/17

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1391/07/17:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/07/30:

شرکت فوق در تاریخ 17/07/1391 شماره ثبت 34911 و شناسه ملی 102004XXXX3 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 30/07/1391 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: تولید و بسته بندی و توزیع انواع خشکبار واردات و صادرات و خرید و فروش و تهیه و توزیع کالا های مجاز بازار یابی داخلی و خارجی ترخیص کالاهای شرکت از گمرکات مشارکت در مناقصات و مزایده ها عقد قرار داد با اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ هر گونه وام و ضمانت نامه از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی به نام شرکت اعطا نمایندگی و اخذ نمایندگی شرکتهای داخلی و خارجی 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان آذربایجان شرقی شهر تبریز بلوار ملت روبروی تراکتورسازی میدان بزرگ خشکبار پ 4/92 تلفن 8 4242227 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 1 5 خانم عاطفه سلمان زاده فروغ به سمت رییس هییت مدیره 2 5 آقای محمد باقر پاشایی اصل به سمت عضو هییت مدیره 3 5 آقای محمد باقر پاشایی اصل به سمت مدیر عامل بمدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت میباشد. 7 اختیارات مدیر عامل : مطابق اساسنامه می باشد. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی