اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 48503

شناسه ملی: 14008330905

تاریخ ثبت: 1398/02/24

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

تاریخ تاسیس: 1398/02/24

کد پستی: 5137887609

آدرس: استان آذربایجان شرقی ، شهرستان تبریز ، بخش مرکزی ، شهر تبریز ، شریعتی جنوبی ، خیابان امام خمینی ، کوچه ارک 3 ، کوچه ارک 1 ، پلاک 0 ، پاساژ خانه موبایل تبریز ، طبقه همکف

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1398/02/24:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/02/24:

تاسیس شرکت با مسیولیت محدود آلتین سگال رایا مهر درتاریخ 24/02/1398 به شماره ثبت 48503 به شناسه ملی 140083XXXX5 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:صادرات و واردات موبایل، تبلت، لب تاپ، کامپیوتر و کلیه تجهیزات و لوازم جانبی مربوط به موبایل، لب تاپ و کامپیوتر ـ واردات و صادرات و خرید و فروش کالا های مجاز ـ ترخیص کالاهای شرکت از گمرکات ـ افتتاح حساب پس انداز و جاری، گشایش اعتبارات و ال سی، اخذ وام و ضمانتنامه و تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی ـ مشارکت در مناقصات و مزایده ها ـ مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی ـ عقد قرارداد با ادارات وشرکتها وموسسات داخلی و خارجی ـ شرکت در مناقصات ـ اخذ هرگونه وام وضمانتنامه از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی به نام شرکت ـ اعطا نمایندگی و اخذ نمایندگی شرکتهای داخلی و خارجی ـ ایجاد شعبه ونمایندگی در داخل وخارج ازکشور ـ شرکت درنمایشگاه های داخلی و خارجی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان آذربایجان شرقی، شهرستان تبریز، بخش مرکزی، شهر تبریز، شریعتی جنوبی، خیابان امام خمینی، کوچه ارک 3 ، کوچه (ارک 1 )، پلاک 0 ، پاساژ خانه موبایل تبریز، طبقه همکف کدپستی 513788XXXX سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای پویا ثقفی کلیبر به شماره ملی 136047XXXX دارنده 250000 ریال سهم الشرکه آقای کسری ثقفی اصل به شماره ملی 136150XXXX دارنده 250000 ریال سهم الشرکه آقای سامان صالح به شماره ملی 137950XXXX دارنده 250000 ریال سهم الشرکه خانم پریا کاظم زاده به شماره ملی 138223XXXX دارنده 250000 ریال سهم الشرکه اعضا هییت مدیره آقای پویا ثقفی کلیبر به شماره ملی 136047XXXX و به سمت عضو هییت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود آقای کسری ثقفی اصل به شماره ملی 136150XXXX و به سمت رییس هییت مدیره به مدت نامحدود آقای سامان صالح به شماره ملی 137950XXXX و به سمت عضو هییت مدیره به مدت نامحدود خانم پریا کاظم زاده به شماره ملی 138223XXXX و به سمت عضو هییت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی به امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش 980224XXXX18133 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی