اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 396930

شناسه ملی: 10320467073

تاریخ ثبت: 1389/11/16

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

آدرس: استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 8/6/90 تغییرات ذیل اتخاذ شد 1 نشانی شرکت از استان تهران واحد تهران به استان تهران واحد کرج به نشانی جدید استان تهران شهر کرج میدان توحید برج سامان ط 6 واحد 605

کد پستی: 1419993481

تاریخ تاسیس: 1389/11/16

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/11/16:

10,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/08/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 8/6/90 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 نشانی شرکت از استان تهران واحد تهران به استان تهران واحد کرج به نشانی جدید استان تهران شهر کرج میدان توحید برج سامان ط 6 واحد 605 کدپستی 141999XXXX انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ 1/8/90 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 16/11/89 تحت شماره 396930 و شناسه ملی 103204XXXX3 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 16/11/89 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی بتنی و فلزی و نظایر آن دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به خطوط انتقال (آب، نفت و گاز) پیمانکاری شبکه گازرسانی، تاسیس ات مکانیکی و هیدرومکانیکی سیستمهای سردکننده ساختمان تاسیس ات و تجهیزات ساختمان (آب گاز برق و فاضلاب) و جمع آوری زباله تاسیس ات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب، وسایل انتقال (آسانسور و پله برقی) سیستمهای خبر و هشداردهنده، تجهیزات آشپزخانه و سلف سرویس و رختشویخانه، شبکه های رایانه ای ساختمان، ماسه پاشی (سندبلاست)، حفاظت کاتودی، پوشش (لاینینگ) ایستگاههای پمپاژ و نظایر آن دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر راههای اصلی و فرعی بزرگراهها، آزادراهها، راههای ریلی، باند فرودگاه، سیستمهای انتقال هوایی پایه دار، تونل ها، پلها، راههای زیرزمینی عملیات آسفالتی و نظایر آن دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به بندها، سدها و ساختمان نیروگاه آبی، سازه های هیدرومکانیکی و تونل های آب، مخازن آب و پیمانکاری شبکه های توزیع آب، شبکه های جمع آوری و انتقال فاضلاب، کانالهای انتقال آب و شبکه های آبیاری و زهکشی، سازه های دریایی و ساحلی، احداث حوضچه ها و استخرهای پرورش و تکثیر آبزیان و عملیات ساختمانی (سیویل) تصفیه خانه های آب و فاضلاب و نظایر آن دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به تولید و توزیع و انتقال نیرو اعم از نیروگاهها شبکه های برق و تاسیس ات برقی پستهای توزیع و الکترونیک عام و خاص سیستمهای کنترل برق و ابزار دقیق و نظایر آن عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی اخذ و اعطای نمایندگی و شعبه از و به داخل و خارج از کشور شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی شرکت درنمایشگاههای بین المللی انجام هرگونه فعالیت مجاز مرتبط با موضوع شرکت و مطابق قانون جاری کشور. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 مرکز اصلی شرکت: 1 3 استان تهران شهر تهران خ میرزای شیرازی کوچه مقدم پ 73 ط 2 واحد 4 کدپستی 313495XXXX/4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/10 ریال منقسم به یک هزار سهم 000/10 ریالی که تعداد یک هزار سهم بانام می باشد که مبلغ 000/500/3 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 223 مورخ 9/11/89 نزد بانک صادرات شعبه میدان توحید پرداخت گردیده است. و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 1 5 آقای حسین دلداری نیلاش به شماره ملی 570993XXXX به سمت رییس هییت مدیره 2 5 خانم پروین حسین زاده به شماره ملی 032328XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره 3 5 آقای حمید دلداری نیلاش به شماره ملی 516998XXXX به سمت عضو هییت مدیره 45 آقای حسین دلداری نیلاش به شماره ملی 570993XXXX به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 8 بازرس اصلی و علی البدل: 18 خانم نازنین احمدزاده به شماره ملی 298030XXXX به عنوان بازرس اصلی 2 8 آقای مجید دولتی شیراز به شماره ملی 570930XXXX به عنوان بازرس علی البدل. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی