اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1382/08/03

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1382/08/03

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1382/05/28:

شرکت فنی مهندسی کمند نیروی خوزستان سهامی خاص تحت شماره- 016468 - 21/5/82 کلاسه 82 - 16729 در این اداره به ثبت رسیده که خلاصه اساسنامه و اظهارنامه آن در روزنامه رسمی و در روزنامه کثیرالانتشار جهت اطلاع عموم به شرح زیر آگهی میشود: 1 - نام شرکت: فین مهندسی کمند نیروی خوزستان ( سهامی خاص) 2 - موضوع شرکت: تاسیس اتی فنی مهندسی اجرای کلیه عملیات راه و ساختمان و ابنیه سازی سد سازی اجرای عملیات برق رسانی خطوط فشار قوی ضعیف متوسط ایستگاه های فوق توزیع فشار اجرای طرحهای تسطیح و زهکشی اراضی کشاورزی ساخت و ساز تابلوهای کنترل و حفاظت و راه اندازی انواع الکترومتورهای آسی و دیسی آبیاری خرید و فروش کالاهای مجاز بازرگانی تاسیس شعبه در داخل و خارج صادرات و واردات کالاهای مجاز اخذ نمایندگی از اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ وام و تسهیلات از بانکها تهیه و توزیع قطعات بتونی و فلزی اجرای روشناییها راه اندازی الکترونیکی صنعتی ایجاد کارگاههای تولیدی و صنعتی. 3 - سرمایه شرکت: یک میلیون ریال منقسم بیکصد سهم ده هزار ریالی که طی گواهی 19/2789 بانک صادرات واریز و مابقی در تعهد سهامداران است. 4 - مرکز اصلی شرکت: گلستان بلوار پردیس مجتمع 312 واحدی بلوک 12 واحد 8 تلفن 33449003 5 - مدت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 6 - اختیارات مدیر عامل طبق مفاد اساسنامه 7 - اعضای هییت مدیره عبارتند از: ایوب آل خمیس مدیر عامل مهدی آل خمیس رییس هییت مدیره و فرهاد آل خمیس نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال تعیین و انتخاب شدند. 8 - حق امضا اوراق مالی و اسناد تعهدآور (چک، سفته، بروات، قراردادها) با امضا مدیر عامل با مهر شرکت معتبر است. 9 - بازرسین عبارتند از: اقبال صالحی بازرس اصلی زهر کاب راهه بیکار بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. رییس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی