اطلاعات عمومی

منحل شده مسئولیت محدود

شماره ثبت: 482431

شناسه ملی: 14005390735

تاریخ ثبت: 1394/08/25

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

آدرس: تصفیه تهران خیابان ملاصدرا اتوبان کردستان خیابان عطار پلاک 48

کد پستی: 1994765715

تاریخ تاسیس: 1394/08/25

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/08/25:

10,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/11/17:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 04/11/1394 شرکت فوق منحل اعلام گردید و خانم فرناز نجمی به شماره ملی 006590XXXX به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید. نشانی محل تصفیه تهران خیابان ملاصدرا اتوبان کردستان خیابان عطار پلاک 48 کدپستی 199476XXXX می باشد. پ 941117XXXX75394 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/08/25:

تاسیس شرکت بامسیولیت محدود کشتیرانی سرعت گستر کیا درتاریخ 25/08/1394 به شماره ثبت 482431 به شناسه ملی 140053XXXX5 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: نمایندگی کشتیرانی و خدمات وابسته به آن مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خ ملاصدرا اتوبان کردستان خیابان عطار پلاک 48 کدپستی 199476XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 10000000 ریال می باشد. اولین مدیران شرکت: کیارش اکبری به سمت رییس هییت مدیره به شماره ملی 396175XXXX دارنده 7500000 ریال سهم الشرکه فرناز نجمی به سمت نایب رییس هییت مدیره به شماره ملی 006590XXXX دارنده 2500000 ریال سهم الشرکه نادر شریف پور به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره به شماره ملی 387118XXXX برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات و سایر عقود و قراردادها با امضا مدیر عامل و رییس یا نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت و در صورت غیاب مدیرعامل با امضا دو عضو دیگر هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه طبق مجوز شماره 22723 ص 94 مورخه 3/8/1394 سازمان بنادر و دریانوردی آگهی گردید پ 940825XXXX16327 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی