اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 148101

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 7/5/85 شرکت مزبور که در تاریخ 1/6/85 واصل گردیده: آقای محمود معصوم خواه به سمت بازرس اصلی و خانم رحیمه تیموریان ورجوی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی