اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1382/02/20

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1382/02/20

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1382/02/24:

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت ستون آب زرین ( سهامی خاص) که در تاریخ 20/2/82 تحت شماره 14173 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 23/2/82 از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت: انجام کلیه عملیات اجرایی خطوط انتقال آب و فاضلاب و گاز و شبکه توزیع گاز- آب فاضلاب شهری و صنعتی و تجاری و خانگی و انجام کلیه کارهای تاسیس اتی و صنعتی و تجاری و مسکونی و تعمیر و نگهداری شبکه های گاز آب و فاضلاب - اجرای تصفیه خانه های آب و فاضلاب و نگهداری آنها و انجام عملیات ساختمانی و ابنیه و ارایه خدمات تنظیفی شامل (نظافتی - تریا - بوفه - تهیه و تحویل غذا) واردات و صادرات کالاهای مجاز و انجام کلیه عملیات اجرایی خطوط انتقال و شبکه مخابراتی و برقی و انجام عملیات راهسازی 2 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 3 - مرکز اصلی شرکت: تبریز شهرک نور انتهای خیابان نگارستان مجتمع پامچال بلوک بیست راه پله دوم واحد چهار 4 - سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام که تماما آن واریز شده است. 5 - اولین مدیران و دارندگان حق امضا: آقایان رسول کارگر به عنوان مدیر عامل و عضو هییت مدیره و احد قاسمپور رییس هییت مدیره و آقامعلی جمعدار زنوزق به عنوان نایب رییس هییت مدیره انتخاب امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها عقود اسلامی و بطور کلی هرگونه قراردادیکه برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضا متفق مدیر عامل و یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و اداری با امضا منفرد مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است. 6 - اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 7 - بازرس اصلی وعلی البدل: یونس مروتی به عنوان بازرس اصلی و ولی دقیق گویجه سلطان به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شده اند. مسیول ثبت شرکتهای تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی