اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 23405

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1384/02/07

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

آدرس: مشهد ، خیابان دانشگاه ، مقابل سینما هوییزه ، جنب بانک ملت گلستان ،

تاریخ تاسیس: 1384/02/07

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و شرکتنامه اساسنامه شرکت فوق که در تاریخ 7/2/84 تحت شماره 23405 در این اداره به ثبت رسیده برای اطلاع عموم آگهی می‎شود: 1- موضوع شرکت: تامین نیازمندیهای شغلی تولید کنندگان تابلوهای برق صنعتی 2- موسسین شرکت: آقایان محمد کاظم ذبیحی و حسین شکر طلب و علی اصغر قاسم زاده و ابراهیم هاشم نیا و حسین بخشیده زاد 3- مدت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 4- مرکز اصلی شرکت: مشهد، خیابان دانشگاه، مقابل سینما هوییزه، جنب بانک ملت گلستان، پلاک 292، طبقه دوم 5- سرمایه شرکت: مبلغ 360،000،000 ریال منقسم به 360سهم 1،000،000 ریالی با نام می‎باشد که کل مبلغ 120،000،000 ریال آن پرداخت و مابقی در تعهد صاحبان سهام می‎باشد که در مدت دو سال باید به شرکت پرداخت گردد. 6- اولین مدیران شرکت: آقایان حسین بخشیدهزاد و محمد کاظم ذبیحی و حسین شکر طلب و ابراهیم هاشمنیا و علی اصغر قاسم زاده به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و آقایان رضا اسماعیل پور و محمد هاشم کاشانی نیا به سمت اعضاء علی‎البدل هیات مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند که آقای حسین بخشیده زاد به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای حسین شکر طلب به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد کاظم ذبیحی به سمت منشی هیئت مدیره شرکت انتخاب شدند. 7- دارندگان حق امضاء: حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضاء آقایان حسین بخشیدهزاد (مدیرعامل) و حسین شکر طلب (نایب رئیس) و مهر شرکت معتبر خواهد بود و کلیه اوراق عادی با امضاء مدیرعامل به همراه با مهر شرکت معتبر می‎باشد. 8- اساسنامه شرکت در 66 ماده و 46 تبصره به تصویب رسیده است. 9- روزنامه خراسان جهت درج آگهی‎های شرکت تعیین گردید. 10- انحلال شرکت مطابق قانون تجارت و اساسنامه شرکت می‎باشد. 11- بازرس اصلی و علی‎البدل: آقای حسن جواهری به سمت بازرس اصلی و آقای علیرضا یارمحمدی به سمت بازرس علی‎البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدهند. رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی