اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 16487

شناسه ملی: 14008869704

تاریخ ثبت: 1398/10/05

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

کد پستی: 7617941636

آدرس: استان کرمان شهرستان کرمان بخش مرکزی شهر کرمان محله شهرک مطهری کوچه فضای سبز کوچه ایثار 5 پلاک 0 طبقه همکف

تاریخ تاسیس: 1398/10/05

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1398/10/05:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/10/05:

تاسیس شرکت با مسیولیت محدود ارمغان جاودان آرنیکا درتاریخ 05/10/1398 به شماره ثبت 16487 به شناسه ملی 140088XXXX4 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :تولید و پخش و بسته بندی و توزیع محصولات آرایشی و بهداشتی خرید و فروش و صادرات و واردات و امور بازرگانی کلیه اقلام مجاز-شرکت در مناقصه ها و مزایده ها و حق العمل کاری و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، اخذ نمایندگی مجاز از شرکتها و موسسات داخلی و خارجی و اعطای نمایندگی به آنها، مشارکت و شرکت در نمایشگاههای تخصصی و غیرتخصصی داخل و خارج از کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان کرمان، شهرستان کرمان، بخش مرکزی، شهر کرمان، محله شهرک مطهری، کوچه فضای سبز، کوچه ایثار 5 ، پلاک 0 ، طبقه همکف کدپستی 761794XXXX سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم مریم منظری توکلی به شماره ملی 312011XXXX دارنده 990000 ریال سهم الشرکه خانم شهناز نجارزاده مهدیخانی به شماره ملی 313102XXXX دارنده 10000 ریال سهم الشرکه اعضا هییت مدیره خانم مریم منظری توکلی به شماره ملی 312011XXXX و به سمت مدیر عامل به مدت نامحدود و به سمت رییس هییت مدیره به مدت نامحدود خانم شهناز نجارزاده مهدیخانی به شماره ملی 313102XXXX و به سمت عضو هییت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر الانتشار حدیث کرمان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش 981005XXXX10637 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی