اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 1485

شناسه ملی: 14003817979

تاریخ ثبت: 1392/10/09

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 1 نفر

تاریخ تاسیس: 1392/10/09

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/10/11:

شرکت توسعه سازان ارژنگ سهامی خاص در تاریخ 9/10/92 شماره ثبت 1485 و شناسه ملی 140038XXXX9 در این اداره ثبت و در تاریخ 9/10/92 از نظر امضا ذیل ثبت تکمیلی گردیده است. خلاصه اساسنامه و اظهارنامه آن در روزنامه رسمی کشور و روزنامه سبحان بشرح زیر جهت اطلاع عموم می گردد. 1 موضوع شرکت: تاسیساتی برقی عمرانی خدماتی تاسیساتی شامل لوله کشی و پکیج و اسپیلت و شبکه هوایی و بالابر و آسانسور و برنامه نویسی و تعمیر و نصب کلیدهای فشار قوی و تابلوبندی PLC و فاضلاب و کابل برگردان عمرانی شامل ساخت و ساز و تعمیرات ابنیه راهسازی پلسازی نقشه برداری نرم افزار GIS، 3 DMAX طراحی خارجی و داخلی محاسبات. خدماتی. شامل مناقصه ها و مزایده های ادارات شرکت ها دانشگاه ها نهادها و شرکت ها (دولتی و خصوصی) پس از اخذ مجوزهای لازم طبق قوانین کشور. 2 سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال است که کلا نقدی بوده و به 100 سهم 10000 ریالی با نام تقسیم و 100 درصد آن بموجب گواهی 3116 مورخ 27/9/92 بحساب جاری 109586XXXX0 شرکت نزد بانک ملی ایران شعبه جهرم واریز شده است. 3 مرکز شرکت: جهرم خ جمهوری پاساژ رجبی جنب قنادی شیرزادی کدپستی 741766XXXX 4 مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود است. 5 مدیران و صاحبان امضا مجاز: آقای علیرضا دانشمند فرزند عبداله به ش. ش 4533 کد ملی 247167XXXX جهرم به سمت رییس هییت مدیره و آقای علی صحراییان فرزند هدایت اله به ش. ش 5745 و کد ملی 247168XXXX جهرم به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای محمود آگاهی فرزند هوشنگ به ش. ش 8361 و کد ملی 247171XXXX جهرم به سمت مدیر عامل . کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره یا مدیر عامل و نایب رییس هییت مدیره مجتمعا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر نامه های اداری با امضا مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد. 6 بازرسان شرکت: آقای صالح چاشنی گر فرزند غلام عباس به ش. ش 7963 و کد ملی 247171XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای احمد کارگر فرزند حسن به ش. ش 649 و کد ملی 247104XXXX به سمت بازرس علی البدل بمدت یک سال انتخاب شده اند. ش 434620XXXX787575XXXX رییس ثبت جهرم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/10/11:

شرکت توسعه سازان ارژنگ سهامی خاص در تاریخ 9/10/92 شماره ثبت 1485 و شناسه ملی 140038XXXX9 در این اداره ثبت و در تاریخ 9/10/92 از نظر امضا ذیل ثبت تکمیلی گردیده است. خلاصه اساسنامه و اظهارنامه آن در روزنامه رسمی کشور و روزنامه سبحان بشرح زیر جهت اطلاع عموم می گردد. 1 موضوع شرکت: تاسیساتی برقی عمرانی خدماتی تاسیساتی شامل لوله کشی و پکیج و اسپیلت و شبکه هوایی و بالابر و آسانسور و برنامه نویسی و تعمیر و نصب کلیدهای فشار قوی و تابلوبندی PLC و فاضلاب و کابل برگردان عمرانی شامل ساخت و ساز و تعمیرات ابنیه راهسازی پلسازی نقشه برداری نرم افزار GIS، 3 DMAX طراحی خارجی و داخلی محاسبات. خدماتی. شامل مناقصه ها و مزایده های ادارات شرکت ها دانشگاه ها نهادها و شرکت ها (دولتی و خصوصی) پس از اخذ مجوزهای لازم طبق قوانین کشور. 2 سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال است که کلا نقدی بوده و به 100 سهم 10000 ریالی با نام تقسیم و 100 درصد آن بموجب گواهی 3116 مورخ 27/9/92 بحساب جاری 109586XXXX0 شرکت نزد بانک ملی ایران شعبه جهرم واریز شده است. 3 مرکز شرکت: جهرم خ جمهوری پاساژ رجبی جنب قنادی شیرزادی کدپستی 741766XXXX 4 مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود است. 5 مدیران و صاحبان امضا مجاز: آقای علیرضا دانشمند فرزند عبداله به ش. ش 4533 کد ملی 247167XXXX جهرم به سمت رییس هییت مدیره و آقای علی صحراییان فرزند هدایت اله به ش. ش 5745 و کد ملی 247168XXXX جهرم به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای محمود آگاهی فرزند هوشنگ به ش. ش 8361 و کد ملی 247171XXXX جهرم به سمت مدیر عامل . کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره یا مدیر عامل و نایب رییس هییت مدیره مجتمعا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر نامه های اداری با امضا مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد. 6 بازرسان شرکت: آقای صالح چاشنی گر فرزند غلام عباس به ش. ش 7963 و کد ملی 247171XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای احمد کارگر فرزند حسن به ش. ش 649 و کد ملی 247104XXXX به سمت بازرس علی البدل بمدت یک سال انتخاب شده اند. ش 434620XXXX787575XXXX رییس ثبت جهرم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی