اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 2061

شناسه ملی: 14008590812

تاریخ ثبت: 1398/06/11

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

کد پستی: 4461948591

آدرس: استان گیلان ، شهرستان رودبار ، بخش مرکزی ، شهر رودبار ، محله داکدره ، خیابان شهید یونس رودباری ، کوچه نوران ، پلاک 0 ، طبقه همکف

تاریخ تاسیس: 1398/06/11

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1398/06/11:

10,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/06/11:

تاسیس شرکت با مسیولیت محدود شیمی اطلس ستاره رودبار درتاریخ 11/06/1398 به شماره ثبت 2061 به شناسه ملی 140085XXXX2 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت: تولید ضدیخ - آب رادیاتور - شیشه شوی و آب اسید باطری - آب مقطر و انواع تینر درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان گیلان، شهرستان رودبار، بخش مرکزی، شهر رودبار، محله داکدره، خیابان شهید یونس رودباری، کوچه نوران، پلاک 0 ، طبقه همکف کدپستی 446194XXXX سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 10000000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای داریوش بزرگی داکدره به شماره ملی 265955XXXX دارنده 8000000 ریال سهم الشرکه آقای فاطمه ملک محمدی برسری به شماره ملی 594993XXXX دارنده 2000000 ریال سهم الشرکه اعضا هییت مدیره آقای داریوش بزرگی داکدره به شماره ملی 265955XXXX و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت رییس هییت مدیره به مدت نامحدود آقای فاطمه ملک محمدی برسری به شماره ملی 594993XXXX و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار معین جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش 980611XXXX07522 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رودبار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی