اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 999

شناسه ملی: 14003615974

تاریخ ثبت: 1392/06/13

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

کد پستی: 5381634734

تاریخ تاسیس: 1392/06/13

آدرس: آذربایجان شرقی ، شبستر جاده وایقان ، ضلع جنوبی دادگستری ،

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/06/26:

خلاصه تقاضانامه، شرکتنامه و اساسنامه شرکت یدک گستر تراکتور زمانی ( با مسیولیت محدود) که در تاریخ 13/06/1392 شماره ثبت ( 999 ) شناسه ملی 140036XXXX4 در این اداره ثبت و در تاریخ 26/06/1392 از لحاظ امضا ذیل دفتر ثبت شرکت ها تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه کثیرالانتشار آگهی میشود: 1 موضوع شرکت: خرید و فروش داخلی و واردات و صادرات لوازم یدکی خودرو پس از اخذ مجوزهای قانونی از مراجع ذیصلاح (ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.) 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت و بمدت نامحدود است. 3 سرمایه شرکت: مبلغ ده میلیون ریال تماماً نقدی که در اختیار و تحویل مدیر عامل شرکت قرار گرفته است. 4 مرکز اصلی شرکت: آذربایجان شرقی، شبستر جاده وایقان، ضلع جنوبی دادگستری، کدپستی 538163XXXX 5 اولین مدیران و دارندگان حق امضا: فرزاد زمانی و مهرداد زمانی به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب و مهرداد زمانی به سمت رییس هییت مدیره و فرزاد زمانی به سمت مدیر عامل شرکت انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و مدارک و قرار دادها و اسناد تعهدآور و تجاری و بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق های عادی و اداری با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار میباشد. 6 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه شرکت می باشد. 7 بازرسی اصلی و علی البدل: انتخاب نشده است. 8 میزان سهم الشرکه شرکا: 1 مهرداد زمانی فرزند عباس به شماره شناسنامه 14691 کد ملی 172818XXXX و 2 فرزاد زمانی فرزند عباس به شماره ملی 172000XXXX هر کدام دارنده سهم الشرکه بمبلغ پنج میلیون ریال میباشند. ش 001340XXXX111312XXXX سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک شبستر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی