اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 15910

شناسه ملی: 14005593574

تاریخ ثبت: 1394/11/14

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

کد پستی: 5713619575

آدرس: ارومیه -- خیابان خیام جنوبی پاساژ حاتم طبقه 4 واحد 26

تاریخ تاسیس: 1394/11/14

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/11/14:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/11/14:

تاسیس شرکت با مسیولیت محدود فکر برتر بهداشت آذربایجان درتاریخ 14/11/1394 به شماره ثبت 15910 به شناسه ملی 140055XXXX4 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی تاسیسات آبرسانی و شبکه های فاضلاب شهری و روستایی،طراحی تصفیه خانه های آب و فاضلاب شهری و روستایی و صنعتی، طراحی سیستم های تصفیه خانه استخرهای روباز و سرپوشیده،نمونه برداری آب های سطحی و زیرزمینی وانجام آزمایشات مربوطه ـ انجام آزمایشات میکروبی و شیمیایی آب و فاضلاب، نمونه برداری از شبکه آب و فاضلاب،سنجش کلر باق مانده شبکه های آب شهری و روستایی ـ انجام آزمایشات میکروبی و شیمیایی و فیزیکی آب استخرها، بهره برداری شبکه های آب و فاضلاب شهری و روستایی، بهره برداری تصفیه خانه های شهری روستایی و صنعتی، مدیریت پسماند شهری و روستایی و صنعتی، انجام آزمایشات میکروبی ـ شیمیایی و تفکیک پسماند،مدیریت زباله های بیمارستانی،آزمایشات نمونه برداری و سنجش آلودگی هوای شهری و صنعتی،انجام سم پاشی اماکن رفاهی و ورزشی،تفریحی، درمانی، اماکن تهیه و توزیع و عرضه مواد غذایی و مدیریت کنترل آفات، انجام طرحهای خود اظهاری و خود کنترلی و ممیزی بهداشتی ـ طراحی و بهره برداری از سیستم بی خطر سازی و زباله سوز پسماند بیمارستانی، سنجش آلودگی های صوتی و ارتعاشی در اماکن صنعتی و کارگاهی،طراحی سیستم های کنترل آلودگی هوا در صنایع نمونه برداری میکروبی وشیمیایی ازهوای بیمارستان بیمارستانی و مراکز درمانی، کنترل عفونت بیمارستانی، نظارت بر نحوه اجرای گندزدایی در بیمارستانها ـ نظارت بر دفع بهداشتی زباله در مطب ها، ارایه کالای بهداشتی به مطب ها،ارایه کالای بهداشتی به اصناف مختلف تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی،انجام آزمایشات مرتبط با آلودگی خاک، نمونه برداری از منابع آب شهری و روستایی، کنترل حشرات و جوندگان درکارخانجات کارگاهها، اماکن عمومی،اماکن بهداشتی و مراکز تهیه وتولید و عرضه مواد غذایی،ارایه مشاوره بهداشتی و زیست محیطی به اصناف و صنایع مرتبط،اجرای قانون ماده 13 مواد آرایشی ـ بهداشتی ـ خوردنی و آشامیدنی در صنوف مرتبط، ـ پس از اخذ مجوزهای لازم از مراکز ذیصلاح. در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم بوده و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: ارومیه –خیابان خیام جنوبی پاساژ حاتم طبقه 4 واحد 26 ـ کدپستی 571361XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 1000000 ریال نقدی می باشد. میزان سهم الشرکه هریک از شرکا: 1 ـ خانم مهری قلی زاده قرالر 500000 ریال و آقای هادی قلی زاده قرالر 250000 ریال و خانم معصومه قلی زاده قرالر 250000 ریال سهم الشرکه میباشند. اولین مدیران شرکت: آقای هادی قلی زاده قرالر به شماره ملی 275381XXXX به سمت عضو و رییس هییت مدیره، خانم معصومه قلی زاده قرالر به شماره ملی 275477XXXX به سمت عضو و نایب رییس هییت مدیره، خانم مهری قلی زاده قرالر به شماره ملی 275381XXXX به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل هردو ساکن شرکت بمدت نامحدود انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعـهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات قراردادها عقود اسلامی با امضا مدیرعامل خانم مهری قلی زاده قرالر همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ش 941114XXXX85621 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی