اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 419

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1385/09/29

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

تاریخ تاسیس: 1385/09/29

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 29/9/85 تحت شماره 419 این اداره به ثبت رسید که خلاصه شرکتنامه و اساسنامه آن به شرح ذیل جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. 1 - موضوع شرکت: خدماتی و بازرگانی از قبیل کلیه امور اداری، خدماتی، فضای سبز، ساختمانی، طرح تفکیک مواد (بازیافت)، نگهبانی 2 - مرکز اصلی شرکت: شهر توره، خیابان شهید چمران، نبش کوچه شهید خزایی پور کدپستی 17431 - 38661 3 - سرمایه شرکت: مبلغ دو میلیون ریال به صورت نقدی می باشد که از طرف شرکا پرداخت گردیده و تحویل مدیرعامل می باشد. 4 - اولین مدیران شرکت و دارندگان حق امضا: آقای محسن فرزانه به سمت رییس هییت مدیره، آقای سعید فرزانه به سمت مدیرعامل شرکت برای مدت یکسال تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 5 - میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا: هر یک از شرکا پنجاه درصد سهم الشرکه شرکت را دارا می باشند. سرپرست ثبت شازند

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی