اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی: 10420279730

تاریخ ثبت: 1388/07/19

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1388/07/19

آدرس: 1 3 استان خوزستان شهرستان اهواز کیانپارس خ 13 شرقی خ مارون کو چه مارون 2 غربی

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/07/19:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/07/23:

شرکت فوق در تاریخ 19/7/1388 تحت شماره 35455 و شناسه ملی 104202XXXX0 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 19/7/1388 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار نور خوزستان آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: فعالیت در انجام هرگونه عملیات و خدمات از قبیل مطالعه طراحی و محاسبه و نقشه کشی و نقشه برداری اجرا و نظارت تعمیرات و بازرسانی مرمت و نگه داری راه اندازی و تولید و توزیع در زمینه های امور عمرانی و ساخت و ساز ابنیه ساختمان برقی مکانیکی خطوط انتقال آب شبکه توزیع آب چاه قنات آبیاری و زهکشی شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب راه و باند و زیرسازی راه آهن همچنین شرکت در مناقصات و مزایده های دولتی و غیردولتی خرید و فروش و تولید توزیع و ترخیص و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ وام و اعتبار از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات پولی و اعتباری جهت تحقق اهداف شرکت اخذ و اعطای نمایندگی و مشارکت و سرمایه گذاری در شرکت های دولتی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی انعقاد قرارداد با کلیه ارگانها، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی کلیه خدمات پشتیبانی و سایر اموری که به نحوی با موضوع شرکت مرتبط باشد. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 مرکز اصلی شرکت: 1 3 استان خوزستان شهرستان اهواز کیانپارس خ 13 شرقی خ مارون کو چه مارون 2 غربی پ 63 مجتمع زاگرس واحد 4 4 سرمایه شرکت: مبلغ 1000000 ریال منقسم به یکصد سهم 10000 ریالی تعداد یکصد سهم بانام می باشد که مبلغ 000/350 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 1805/30965 مورخ 7/7/1388 نزد بانک ملت شعبه آزادگان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 1 5 خانم آذین امیری به سمت رییس هییت مدیره 2 5 آقای عادل ابن نصیر به سمت نایب رییس هییت مدیره 3 5 آقای علی ابن نصیر به سمت عضو هییت مدیره 4 5 آقای علی ابن نصیر به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 8 بازرس اصلی و علی البدل: 1 8 آقای احمد شیرالی به عنوان بازرس اصلی 2 8 آقای مجتبی کرمی خراط به عنوان بازرس علی البدل رییس ثبت شهرستان اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی