اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 503448

شناسه ملی: 14006459021

تاریخ ثبت: 1395/10/13

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1395/10/13

کد پستی: 1179914533

آدرس: تهران خیابان شهید یزدی کوچه شهید ابراهیم عامری پلاک 62 طبقه 5 واحد 10

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/10/13:

5,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/10/30:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/10/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس شرکت به آدرس: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ چهارراه سیروس ـ کوچه شهیدخدارحمی ـ کوچه سرپولک ـ شهید علیرضاغفاری ـ پلاک 0 ـ طبقه دوم ـ واحد 13 کدپستی 116571XXXX تغییر یافت وماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. پ 961030XXXX69179 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/10/13:

تاسیس شرکت سهامی خاص دیبا تن آرای مهر درتاریخ 13/10/1395 به شماره ثبت 503448 به شناسه ملی 140064XXXX1 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: تهیه و تولید و توزیع و خرید و فروش انواع پوشاک و البسه و سری دوزی، شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی، اخذ وام از بانک ها، اخذ و اعطا شعب و نمایندگی در داخل و خارج، شرکت در نمایشگاه ها و همایش های داخل و خارج، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم.) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی: تهران ـ خیابان شهید یزدی ـ کوچه شهید ابراهیم عامری ـ پلاک 62 ـ طبقه 5 ـ واحد 10 کدپستی 117991XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 5000000 ریال منقسم به 100 سهم 50000 بانام می باشد که مبلغ 1750000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 168/1019/71 مورخ 05/10/1395 نزد بانک صادرات ایران شعبه بازار تحریر پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران: آقای رسول فتح الهی به شماره ملی 428067XXXX به سمت رییس هییت مدیره آقای صادق فتح الهی به شماره ملی 428072XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای رحیم فتح اللهی به شماره ملی 428465XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضای کلیه اوراق و اسناد بها دار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و کلیه اوراق عادی و اداری شرکت با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: خانم سیده فاطمه میر محمد حسینی اوشانی به شماره ملی 045319XXXX به سمت بازرس اصلی و خانم امه لیلی خانجانی به شماره ملی 043940XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد). پ 951013XXXX50379 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی