اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 1522

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 0 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب صورتجلسه مورخ 25/5/90 مجمع عمومی فوق العاده شرکت مذکور تصمیمات ذیل اتخاذ گردید : 1 ـ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت . لوله کشی گاز خانگی و تجاری و صنعتی و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی . در نتیجه ماده 2 اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. رییس اداره ثبت اسناد و املاک علی آباد کتول

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی