اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 30387

شناسه ملی: 10530425340

تاریخ ثبت: 1389/05/20

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1389/05/20

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/05/20:

1,500,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 20/5/1389 تحت شماره 30387 و شناسه ملی 105304XXXX0 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 20/5/1389 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و روزنامه کثیرالانتشار خبرجنوب آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: خدمات شامل تاسیسات و تجهیزات تهیه و توزیع و تعمیر تجهیزات و نگهداری موتورخانه و تاسیسات ساختمانی و بیمارستانی و سیستم های برودتی و حرراتی و انتقال آب و گاز تاسیسات مکانیکی هیدرولیکی پخت و پز نظافت تعمیرات و نگهداری سیستمهای پیمانکاری مربوط به ساختمانی ابنیه سدها و بندها نیروگاه آبی سازه های هیدرولیکی و تونلهای اب مخازن آب شبکه های توزیع آب جمع آوری و انتقال فاضلاب و راهسازی شبکه های برق رسانی کلیه امور مربوط به رشته کشاورزی شامل جنگلداری درختکاری کلیه امور مربوط به صادرات و واردات تولید و بسته بندی و عرضه مواد غذایی انواع اجناس و کالاهای مجاز محصولات کشاورزی لبنیاتی مکانیکی صنعتی داخل و خارج از کشور با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان فارس، شهر شیراز انتهای خ فردوسی جنب نیروی انتظامی مجتمع فردوسی طبقه اول واحد 115 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 1500000 ریال منقسم به یکصدو پنجاه سهم 10000 ریالی که تعداد یکصدو پنجاه سهم با نام می باشد که مبلغ 000/5000/1 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 1192 مورخ 16/5/1389 نزد بانک اقتصاد نوین شعبه زند شیراز پرداخت گردیده است. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ خانم فاطمه جعفری به سمت رییس هییت مدیره 2 ـ 5 ـ آقای محمد ابراهیم یوسفی به سمت نایب رییس هییت مدیره 3 ـ 5 ـ خانم زهرا جعفری به سمت عضو هییت مدیره 4 ـ 5 ـ خانم فاطمه جعفری به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی و قراردادها با امضای فاطمه جعفری به اتفاق محمد ابراهیم یوسفی همراه با مهر شرکت و سایر نامه های عادی و اداری با امضای فاطمه جعفری یا محمد ابراهیم یوسفی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه 8 ـ بازرس اصلی و علی البدل: 1 ـ 8 ـ آقای علی رسول اف به عنوان بازرس اصلی 2 ـ 8 ـ خانم زهرا محمدی به عنوان بازرس علی البدل مسیول ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی