اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی: 10184003790

تاریخ ثبت: 1390/12/18

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

تاریخ تاسیس: 1390/12/18

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/12/18:

10,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/12/18:

شرکت فوق در تاریخ 18/12/90 تحت شماره 2353 و شناسه ملی 101840XXXX0 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 18/12/90 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار کاروکارگر آگهی می شود: 1 موضوع شرکت: اجرای کلیه پروژه های عمرانی شامل عملیات خاکی ابنیه بتنی و فلزی، راه، پل ،ساختمانهای صنعتی و سنتی با کلیه کاربریها، خطوط انتقال نیرو، محوطه سازی، ایمن سازی و مرمت بناهای فرسوده، تعمیر و نگهداری ساختمانها، تاسیس ات، تجهیزات، ماشین آلات، فضای سبز و انجام خدمات شهری، خرید و فروش لوازم، وسایل، مصالح و ماشین آلات مجاز واردات و صادرات کلیه کالاهای ساختمانی و تجهیزات مربوطه به ساختمان و مشاوره در امور طراحی، محاسبه، نظارت و همکاری برای شرکت در مناقصات، بهینه سازی و دیگر امور پیمانکاری پروژه های عمرانی، تهیه براورد، صورت وضعیت پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح و قانونی. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 1 3 استان تهران شهر ساوجبلاغ هشتگرد خیابان امام خمینی بعد از میدان دخانیات ساختمان آنا واحد 8 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/10 ریال منقسم به یک هزار سهم 000/10 ریالی که تعداد یک هزار سهم بانام می باشد که مبلغ 000/500/3 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 76/13/360/601 مورخ 15/12/90 نزد بانک صادرات شعبه 360 هشتگرد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 1 5 آقای مجید یکه فلاح به سمت رییس هییت مدیره. 2 5 خانم رعنا کریمی به سمت نایب رییس هییت مدیره. 3 5 خانم بتول میرخانی به سمت عضو هییت مدیره. 4 5 آقای محمود تنگ شکر به سمت عضو هییت مدیره. 5 5 آقای محمود تنگ شکر به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضای مدیر عامل یا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارت مدیر عامل : طبق اساسنامه 8 بازرس اصلی و علی البدل: 1 8 آقای احسان اله طاوسی به عنوان بازرس اصلی. 2 8 آقای سید محسن حسینی یکنمی به عنوان بازرس علی البدل. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی ساوجبلاغ

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی