اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 15311

شناسه ملی: 14007306783

تاریخ ثبت: 1396/10/06

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

تاریخ تاسیس: 1396/10/06

آدرس: قم شهرستان قم بخش مرکزی شهر قم پیام نور خیابان پیام نور کوچه نور 19 پلاک 0 مجتمع ناظم طبقه اول

کد پستی: 3719147197

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/10/06:

10,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/10/06:

تاسیس شرکت با مسیولیت محدود اندیشه یاوران تمدن امروز در تاریخ 06/10/1396 به شماره ثبت 15311 به شناسه ملی 140073XXXX3 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: فعالیتهای مرتبط با مهندسی رایانه و اطلاعات و ارتباطات، ارایه خدمات مرتبط، تولید و عرضه نرم افزار های رایانه ای غیرفرهنگی، تهیه نرم افزار های تلفن همراه، تولید نرم افزار های غیرفرهنگی پیام رسان ایرانی ـ درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: قم ـ شهرستان قم ـ بخش مرکزی ـ شهر قم ـ پیام نور ـ خیابان پیام نور ـ کوچه نور 19 ـ پلاک 0 ـ مجتمع ناظم ـ طبقه اول ـ کدپستی 371914XXXX سرمایه شخصیت حقوقی: 10 . 000 . 000 ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای محسن غفاری به شماره ملی 038139XXXX دارنده 5 . 000 . 000 ریال سهم الشرکه آقای سیدحسن حسینی به شماره ملی 038174XXXX دارنده 5 . 000 . 000 ریال سهم الشرکه اولین مدیران شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب شدند: : خانم سمانه حبیبی به شماره ملی 007003XXXX به سمت مدیرعامل آقای محسن غفاری به شماره ملی 038139XXXX به سمت رییس هییت مدیره آقای سیدحسن حسینی به شماره ملی 038174XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادهای عقود اسلامی با امضای آقای محسن غفاری همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش 961006XXXX72894 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی