اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1387/05/03

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 0 نفر

تاریخ تاسیس: 1387/05/03

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد مفاد مندرج در اساسنامه و تقاضانامه و شرکت نامه شرکتهای با مسیولیت محدود شرکت فوق جهت اطلاع عموم آگهی می گردد: 1 موضوع شرکت: انجام کلیه کارهای پیمانکاری راه و ساختمان و زیرسازی، تخریب و خاکبرداری و خاکریزی، جدول گزاری، زیباسازی معابر و خیابانها، ایجاد فضای سبز و سدسازی، همچنین امور مربوط به تاسیس ات آب و فاضلاب، گاز، برق، ساخت ابنیه (اداری و صنعتی). 2 مرکز اصلی و نشانی کامل آن: خنداب روستای قلیچ تپه. 3 مبدا تشکیل شرکت و مدت آن: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود می باشد. 4 اسامی شرکا و موسسین: آقایان علی قلیچ تپه شراهی و رحمان قلیچ تپه شراهی و رضا روستا. 5 سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال نقدی می باشد. 6 میزان سهم الشرکه: آقایان علی قلیچ تژه شراهی 34 % از کل سهام و آقایان رضا روستا و رحمان قلیچ تپه شراهی هرکدام 33 % مابقی سهام را دارا می باشند. 7 اسامی هییت مدیره و کسانی که حق امضا دارند: آقای علی قلیچ تپه شراهی به سمت مدیر عامل و رحمان قلیچ تپه شراهی به سمت نایب رییس و رضا روستا به سمت رییس هییت مدیره می باشند که امضا کلیه چکها و سفته ها و بروات و اوراق بهادار و عقود اسلامی قراردادها به عهده دو نفر از اعضا هییت مدیره ( مدیر عامل و رییس هییت مدیره) به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. 8 شعبه: ندارد 9 بازرس: ندارد رییس اداره ثبت خنداب

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی