اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 16612

شناسه ملی: 10660163604

تاریخ ثبت: 1391/03/03

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1391/03/03

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1391/03/03:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 3/3/1391 شماره ثبت 16612 و شناسه ملی 106601XXXX4 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 3/3/1391 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار جام جم آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور عمرانی در زمینه های ساخت، نظارت و اجرای ساخت و تعمیرات کلیه سازه واحدهای مسکونی، اداری و تجاری دولتی و غیر دولتی، ساخت انواع اسکلت های فلزی و بتنی، خاکریزی و خاکبرداری، ساخت راه و باند، زیر سازی و رو سازی راه، پل سازی بلوکاژ و سنگفرش معابر، نقشه کشی، ساخت و اجرای انواع خطوط انتقال آب و فاضلاب، بندهای انحرافی، تسطیح اراضی و زهکشی، سازه فلزی سنگین، ساخت کلیه تاسیسات شهری و روستایی، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، اخذ و اعطا نمایندگی شرکت های معتبر، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان کرمانشاه شهر کرمانشاه جاده بیستون جنب کارخانه سیمان غرب روستای چالابه 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به یکصد سهم 000/10 ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ 000/350 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 2703/90 مورخ 22/12/1390 نزد بانک اقتصاد نوین شعبه کرمانشاه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای میثم یوسفی طاقوسطانی بسمت رییس هییت مدیره. 2 ـ 5 ـ آقای سید فردین حسینی چشمه کبودی بسمت نایب رییس هییت مدیره. 3 ـ 5 ـ آقای سید نورالدین حسینی چشمه کبودی بسمت عضو هییت مدیره. 4 ـ 5 ـ آقای سید فردین حسینی چشمه کبودی بسمت مدیرعامل بمدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت و نامه های عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر است. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه 8 ـ بازرس اصلی و علی البدل: 1 ـ 8 ـ آقای علی چالابه عنوان بازرس اصلی. 2 ـ 8 ـ آقای سیروس اسمعیلی سرخوند به عنوان بازرس علی البدل. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی