اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1384/03/08

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1384/03/08

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1384/03/08:

10,500,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بنا به درخواست نامه شماره 1244 به مورخ 8/3/84 اداره تعاون شهرستان ملایر و باستناد خلاصه اساسنامه و اظهارنامه شرکت تعاونی تولید مبلمان اریکه که اظهارنامه آن در مورخ 28/2/84 به امضا موسسین رسید و در تاریخ 9/5/84 تحت شماره 1289 ثبت گردید جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور درج میگردد 1 - موضوع شرکت: تولید انواع مصنوعات چوبی و مبلمان 2 - مرکز اصلی شرکت: ملایر شهرک صنعتی مبلمان شماره 2 فاز یک 3 - موسسین اولیه شرکت: آقایان حبیب اله محبی نیا سبحان آستانه و سجاد آستانه 4 - سرمایه اولیه شرکت: مبلغ 10500000 ریال که مبلغ 3500000 ریال نقدی و مابقی در تعهد اعضا می باشد. 5 - میزان سهام هر یک از سهامداران: شرکت دارای 7 عضو و هر عضو دارای 5 سهم می باشد. 6 - اعضا اصلی و علی البدل هییت مدیره : آقایان حبیب اله محبی نیا سبحان آستانه سجاد آستانه به سمت اعضا اصلی و آقای مجید پیرحیاتی به سمت عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند 7 - مدیران و دارندگان حق امضا: آقای سجاد آستانه به سمت رییس هییت مدیره و آقای سبحان آستانه به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای حبیب اله محبی نیا به سمت مدیر عامل تعیین و مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق تعهدآور با امضا رییس هییت و در غیاب ایشان نایب رییس هییت مدیره به همراه مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد. 8 - بازرسان : آقایان محمود دانایی فرد به سمت بازرس اصلی و سعید نمکی به سمت بازرس علی البدل انتخاب گردیدند کفیل اداره ثبت اسناد و املاک ملایر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی