اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 72

شناسه ملی: 14005077032

تاریخ ثبت: 1394/04/20

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

تاریخ تاسیس: 1394/04/20

آدرس: مازندران شهرستان گلوگاه روستای تیر تاش بالامحله ضلع شرقی مسجد جامع عظیم محله منزل استیجاری عمران عظیمی

کد پستی: 1583148631

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/04/20:

تاسیس موسسه غیرتجاری فرهنگی قرآن و عترت شهید ابوالحسن صفری گلوگاه در تاریخ 20/4/1394 به شماره ثبت 72 به شناسه ملی 140050XXXX2 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع موسسه: الف) آموزش قرآن کریم (روانخوانی، فصیح خوانی، قرایت ترتیل و تحقیق، حفظ، ترجمه و مفاهیم و آموزش ادبیات عرب). ب)آموزش قرآن صاعد (دعاشناسی مناجات، ابتهال، صحیفه سجادیه). ج) آموزش نغمات (همخوانی، تواشیح، اذان، مدیحه سرایی، مرثیه سرایی). د)آموزش احکام (احکام عمومی، احکام نوجوانان، جوانان، بانوان، احکام اقتصادی). امور فرهنگی (تبلیغ و ترویج): الف) برگزاری محافل، مجامع و همایش های قرآنی، جشنواره های ایات، نمایشگاه های کتاب و محصولات قرآنی. ب) اجرای تواشیح، همخوانی ابتهال، سرودهای قرآنی، مدیحه سرایی، مرثیه سرایی. ج) برگزاری سخنرانی های مذهبی، تولید، توزیع و عرضه محصولات و تبلیغات قرآنی. مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی موسسه: مازندران ـ شهرستان گلوگاه ـ روستای تیر تاش ـ بالامحله ـ ضلع شرقی مسجد جامع ـ عظیم محله ـ منزل استیجاری عمران عظیمی ـ کدپستی 158314XXXX سرمایه موسسه: مبلغ ده میلیون ریال نقدی می باشد که از سوی موسسان به قرار ذیل تعیین و پرداخت گردید: 1 ـ فاطمه جعفری تیر تاشی دارنده مبلغ نه میلیون ریال 2 ـ شعبانعلی صفری تیر تاشی دارنده مبلغ پانصد هزار ریال 3 ـ حکیمه صفری تیر تاشی دارنده مبلغ پانصد هزار ریال. اولین مدیران موسسه: خانم فاطمه جعفری تیرتاشی به شماره ملی 579991XXXX به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل، آقای شعبانعلی صفری تیرتاشی به شماره ملی 579985XXXX و خانم حکیمه صفری تیرتاشی به شماره ملی 579965XXXX به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: تمامی اسناد مالی، قراردادها و اوراق بانکی تعهدآور موسسه از قبیل: چک، سفته، برات با امضای فاطمه جعفری تیرتاشی (رییس هییت مدیره و مدیرعامل) ممهور به مهرموسسه معتبر بوده و سایر مکاتبات با امضای مدیرعامل و مهر موسسه معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. آقای سیدباقر اظهری لمراسکی به شماره ملی 217031XXXX به عنوان بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ایران جهت درج آگهی های موسسه تعیین شد. ش 940420XXXX34167 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گلوگاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی