اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 548

شناسه ملی: 14000039766

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 0 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بموجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 24/9/90 شرکت تعاونی تولید آخر سفالی طلوع گروه 4254 و بشماره ثبت 548 و شناسه ملی 140000XXXX6 تغییرات ذیل بعمل آمد. موضوع اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد معدنی خاک رس به موضوع فعالیت شرکت اضافه گردید رییس ثبت اسناد و املاک تنگستان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی