اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1382/03/24

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 0 نفر

تاریخ تاسیس: 1382/03/24

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1382/02/27:

خلاصه اساسنامه و اظهارنامه موسسه حقوقی عدالت گستر ناجی به استناد پروانه شماره 871388 م / پ- 1/12/81 صادره از رییس هییت اجرایی مشاوران حقوقی و کارشناسان و ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه و آیین نامه اجرایی آن تحت شماره دو در این اداره به ثبت رسیده است که جهت اطلاع عموم آگهی میشود: 1 - نام موسسه : موسسه حقوقی عدالت گستر ناجی 2 - مقصود ازتشکیل: ارایه خدمات حقوقی و کارشناسی به عنوان مشاوره حقوقی یا کارشناسی در دعاوی کیفری و حقوقی و انجام وکالت در مراجع قضایی اداری مالی ثبتی دادگاههای خانواده شهرداریها و کمیسیونهای آن بویژه کمیسیون ماده پنج دادگاههای انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی مراجع مالیاتی و کمیسیونهای آن- هییت های رسیدگی تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی دیوان عدالت اداری و همچنین ارایه خدمات حقوقی شامل مشاوره و انجام امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی و از طرف ایرانیان در مراجع بین المللی و دادگاهها و مراجع قضایی کشورهای خارج مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور دادرسی اعم ا زداخلی و بین المللی. 3 - مرکز اصلی و نشانی صحیح آن: هادیشهر- میدان امام کوچه شهادت پلاک 123 4 - تاریخ تشکیل: از تاریخ ثبت به مدت دو سال شمس 5 - مدیرموسسه: خانم نفیسه مهدینژاد گرگری تنها مدیرموسسه می باشد که حق امضا دارد. سرپرست ثبت جلفا

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی