اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 503510

شناسه ملی: 14006462467

تاریخ ثبت: 1395/10/13

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

کد پستی: 1457785594

تاریخ تاسیس: 1395/10/13

آدرس: تهران میدان توحید خیابان نصرت غربی پلاک 13 طبقه سوم واحد 9

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/10/13:

10,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/10/13:

تاسیس شرکت با مسیولیت محدود رستا آراد دارو درتاریخ 13/10/1395 به شماره ثبت 503510 به شناسه ملی 140064XXXX7 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: فعالیت در زمینه تولید تجهیزات و لوازم پزشکی و اقلام یکبارمصرف بیمارستانی ـ تهیه وتوزیع تجهیزات و ملزومات پزشکی و یکبارمصرف بیمارستانی ـ واردات و صادرات لوازم مصرفی و تجهیزات پزشکی و دارویی ـ راه اندازی و ارایه خدمات دارویی داروخانه های سرپایی و بستری بیمارستانهای دولتی و خصوصی ـ شرکت در مزایدات و مناقصات بخش های دولتی و خصوصی ـ سرمایه گذاری و مشارکت و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و هرگونه فعالیت مجاز در ارتباط با موضوع شرکت ـ اخذ و اعطای نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی و کارخانجات تولیدی و اخذ وام و اعتبارات بانکی از موسسات مالی و بانکهای دولتی و خصوصی داخلی و خارجی..در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ میدان توحید خیابان نصرت غربی ـ پلاک 13 طبقه سوم واحد 9 کدپستی 145778XXXX سرمایه شرکت: 10000000 ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای حمید کیوانداریان دارنده 1000000 ریال سهم الشرکه آقای رمضان یوسف زاده دارنده 4500000 ریال سهم الشرکه آقای فرزاد سعیدی دارنده 4500000 ریال سهم الشرکه اولین مدیران: آقای فرزاد سعیدی به کد ملی 505972XXXX به سمت رییس هییت مدیره. آقای رمضان یوسف زاده به کد ملی 083983XXXX به سمت مدیرعامل. آقای حمید کیوانداریان به کد ملی 005565XXXX به سمت عضو هییت مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآور شرکت از قبیل چک،سفته،بروات وقراردادها و عقود اسلامی با امضای آقای رمضان یوسف زاده و آقای فرزاد سعیدی متفقا همراه بامهر شرکت معتبر است. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ 951013XXXX82170 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی