اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 909

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1387/11/20

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

آدرس: میبد شاهجهانآباد کوچه قایم 20

تاریخ تاسیس: 1387/11/20

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1387/11/20:

50,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اضهارنامه و اساسنامه شرکت مجتمع بهاران سنگ میبد سهامیخاص که در تاریخ 20/11/87 تحت شماره 909 در این اداره به ثبت رسیده و از لحاظ امضاء ذیل ثبت تکمیل گردیده جهت اطلاع عموم آگهی میشود: 1ـ موضوع شرکت: برش انواع سنگهای ساختمانی و تزئئنی ـ خرید کوپ سنگ از معادن ـ خرید معدن سنگ و برش و تولید سنگ در ابعاد مختلف ـ مشارکت با شرکتهای داخلی و خارجی ـ استفاده از تسهیلات ارزی ریالی از بانکهای مختلف ـ خرید و فروش ماشینآلات سنگبری ـ صادرات و واردات کالاهای مجاز ـ انجام قرارداد هر عقد، پیمان با اشخاص حقیقی و حقوقی ـ اخذ و اعطاء نمایندگی 2ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3ـ مرکز اصلی شرکت: میبد ـ شاهجهانآباد کوچه قائم 20 پلاک20 4ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/50 ریال منقسم به 100 سهم بانام 000/500 ریالی که 35 آن به موجب گواهی شماره1/2014 مورخ 2/11/87 بانک صادرات شعبه مهرجرد پرداخت گردیده است. 5ـ اولین مدیران شرکت: آقای مهدی زارعشاهی بعنوان مدیرعامل و عضو هیئتمدیره و خانم صدیقه زارعیمحمودآبادی بعنوان رئیس هیات مدیره و آقای عبدالنبی زارعشاهی به عنوان نائب رئیس هیات مدیره انتخاب گردیدند مدت خدمت مدیران 2 سال و اختیارات مدیرعامل برابر اساسنامه و قانون تجارت میباشد. 6ـ دارندگان حق امضاء: حق امضاء کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیاتمدیره ممهور به مهر شرکت معتبر است. 7ـ بازرسان شرکت آقای مهدی زارعشاهی بعنوان بازرس اصلی و آقای علی زارعشاهی بعنوان بازرس علیالبدل به مدت یک سال انتخاب گردیدند. 8ـ روزنامه پیمان یزد جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شده است. ثبت اسناد و املاک شهرستان میبد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی