اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 922

شناسه ملی: 10480049377

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/05/17:

برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 10/8/90 که در تاریخ 11/8/90 واصل گردید. با توجه به استعفای مدیر عامل خانم پری ناز شکری به سمت مدیر عامل و محمود شکری به سمت رییس هییت مدیره و پریسا شکری به سمت نایب رییس و عشرت زمانپور به سمت عضو هییت مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضا کلیه اسناد و اوراق مالی و چک و سفته و برات و قراردادهای مالی با مدیر عامل و همچنین امضا اوراق عادی شرکت با مدیر عامل و در هر حال ممهور به مهر شرکت خواهد بود. رییس ثبت اسناد و املاک سمنان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی