اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 33329

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1387/04/19

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1387/04/19

آدرس: استان خراسان رضوی -- شهر مشهد قاسم آباد -- بین حجاب 38 و 40

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1387/04/19:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 19/4/1387 تحت شماره 33329 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریح 19/4/1387 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار رسالت آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت : پیمانکاری و آماده سازی اراضی کشاورزی و باغی و انجام کلیه امور مربوط به خدمات پشتیبانی – شرکت در مناقصات و مزایدات - عقد قرارداد با شرکتها و موسسات دولتی و خصوصی - اخذ وام و استفاده از تسهیلات بانکها وموسسات مالی به صورت ارزی و ریالی جهت شرکت - عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی - شرکت در نمایشگاههای داخل و خارج از کشور - ایجاد نمایندگی در داخل و خارج از کشور - انجام فعالیتهای بازرگانی و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز و کلیه فعالیتهایی که در راستای اهداف شرکت باشد. 2 ـ مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت : استان خراسان رضوی – شهر مشهد قاسم آباد – بین حجاب 38 و 40 پلاک 374 4 ـ سرمایه شرکت : مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به 100 سهم 000/10 ریالی که تعداد 100 سهم با نام می باشد که مبلغ 000/000/1 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 9/4235/51 مورخ 18/2/1387 نزد بانک تجارت شعبه بلوار شریعتی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت : 1 ـ 5 ـ آقای مجید صراف زاده به سمت رییس هییت مدیره . 2 ـ 5 ـ آقای میثم اصلانی به سمت نایب رییس هییت مدیره. 3 ـ 5 ـ آقای امیر مسگرانی طرقبه به سمت عضو هییت مدیره. 4 ـ 5 ـ آقای امیر مسگرانی طرقبه به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر است.. 7 ـ اختیارات مدیرعامل : مطابق اساسنامه می باشد. 8 ـ بازرس اصلی و علی البدل : 1 ـ 1 ـ خانم مریم فرهادیان مقدم به عنوان بازرس اصلی . 2 ـ 2 ـ آقای سیدامیر قارونی میرآب به عنوان بازرس علی البدل. رییس اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی