اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 24593

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1384/02/17

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1384/02/17

آدرس: اصفهان -- خیابان صارمیه خیا بان شاداب

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1386/02/29:

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 27/2/1386 تغییرات زیر در شرکت نامبرده به عمل آمده است. 1 - آقای فرهاد هوشیار و خانمها بهاره بهشتی فر و عصمت معین نجف آبادی به سمت اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال و آقای سید مهدی احمدی مهر و خانم مهین نصر اصفهانی و به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. 2 - هییت مدیره از بین خود خانم بهاره بهشتی فر را به سمت رییس هییت مدیره، آقای فرهاد هوشیار را به سمت مدیر عامل و خانم عصمت معین نجف آبادی به سمت نایب رییس هییت مدیره شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیر عامل و در غیاب وی با امضای رییس هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمناً مدیر عامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. 3 - روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های و دعوت نامه های شرکت تعیین شده است. مسیول ثبت شرکتهای اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1384/02/18:

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت پوریاشیمی اسپادانا سهامی خاص که در تاریخ 17/2/84 تحت شماره ( 24593 ) در این دایره به ثبت رسیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و روزنامه محلی آگهی میشود . 1 - موضوع شرکت:مشاوره, طراحی, تولید و فروش مواد شیمیایی , مجاز، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی طراحی و ساخت دستگاههای و تجهیزات شیمیایی خرید و فروش مواد شیمیایی و تجهیزات مربوطه 2 - مرکز اصلی شرکت: اصفهان – خیابان صارمیه- خیا بان شاداب- پلاک 44 3 - سرمایه شرکت: یک میلیون ریال نقدی منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام عادی است 4 - مدت شرکت از تاریخ 5/2/84 به مدت نامحدود 5 - مدیران و صاحبان امضا : آقای فرهاد هوشیار به سمت مدیر عامل و خانم بهاره بهشتی فر به سمت رییس هییت مدیره و خانم عصمت معین به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیر عامل و در غیاب ایشان با امضا رییس هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر است 6 - آقای سید مهدی احمدی مهر خانم مهین نصر اصفهانی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند . مسیول ثبت شرکتهای اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی