اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 59714

شناسه ملی: 14006263427

تاریخ ثبت: 1395/08/02

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

آدرس: قاسم آباد بلوار امامیه امامیه 17 بازار میوه شهرداری شهرما

کد پستی: 9189913474

تاریخ تاسیس: 1395/08/02

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/08/02:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/08/02:

تاسیس شرکت با مسیولیت محدود شهد میوه و تره بار پامچال ایرانیان درتاریخ 02/08/1395 به شماره ثبت 59714 به شناسه ملی 140062XXXX7 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: عرضه، تامین، توزیع و فروش صادرات و واردات انواع میوه وتره بار و ارزاق عمومی پس از اخذ مجوز های لازم از مراجع ذیصلاح و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: قاسم آباد بلوار امامیه امامیه 17 بازار میوه شهرداری شهرما کدپستی 918991XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 1000000 ریال می باشد. اولین مدیران شرکت: علی باغیشنی به سمت رییس هییت مدیره به شماره ملی 574900XXXX ساکن نشانی شرکت دارنده 500000 ریال سهم الشرکه و علی تلگردی به سمت مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره به شماره ملی 522995XXXX ساکن نشانی شرکت دارنده 500000 ریال سهم الشرکه برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت ازقبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها عقوداسلامی با مشترک مدیرعامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ش 950802XXXX68309 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی