اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 468232

شناسه ملی: 14004735430

تاریخ ثبت: 1393/11/26

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

آدرس: خیابان شهید مطهری کوچه مجیدی خیابان سهروردی جنوبی ساختمان 110 پلاک 107 طبقه 3 واحد شمالی ،

کد پستی: 1566713134

تاریخ تاسیس: 1393/11/26

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1393/11/26:

500,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/08/16:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 07/08/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس:خیابان شهید مطهری ـ کوچه مجیدی ـ خیابان سهروردی جنوبی ـ ساختمان 110 ـ پلاک 107 ـ طبقه 3 ـ واحد شمالی، کدپستی: 156671XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ 940816XXXX72325 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/02/08:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 29/01/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس شرکت درحوزه ثبتی تهران به نشانی خیابان دماوند ـ خیابان نیروی هوایی ـ خیابان بصیر ـ پلاک 118 ، کدپستی: 174761XXXX تغییر یافت پ 940208XXXX61134 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/11/26:

تاسیس شرکت بامسیولیت محدود صنعت سفال وارنا درتاریخ 26/11/1393 به شماره ثبت 468232 به شناسه ملی 140047XXXX0 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: تهیه و توزیع، خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز اعم از مواداولیه (خاک رس و...) و ماشین آلات تولید آجر ماشینی، قطعات و ابزار آلات فنی، برقی، تاسیسات، و...، ارایه خدمات فنی، مهندسی و پشتیبانی و نگهداری ماشین آلات تولید آجر ماشینی، خرید و فروش مصالح ساختمانی و سایر کالاهای مجاز بازرگانی، واردات و صادرات قطعات مورد نیاز کارخانجات تولید آجر ماشینی، شرکت در مناقصه ها و مزایده ها و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ خیابان شهید رجایی ـ خیابان ستاره ـ مجتمع آهن بندر ـ طبقه اول ـ پلاک 53 کدپستی: 181673XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 500000000 ریال می باشد. اولین مدیران شرکت: آقای امید ایلخانی به سمت رییس هییت مدیره به شماره ملی 078027XXXX دارنده 5000000 ریال سهم الشرکه معصومه نادریان به سمت مدیرعامل وعضو هییت مدیره به شماره ملی 083005XXXX دارنده 495000000 ریال سهم الشرکه برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و مکاتباتی با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد). پ 931126XXXX61962 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی