اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 18262

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 0 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 25/8/86 و گواهی شماره 5222 ن 32/86 مورخه 25/9/86 اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی، نام شرکت به «خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی و زیارتی امیر توس» تغییر یافت. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دومشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی