اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 587

شناسه ملی: 14004236960

تاریخ ثبت: 1393/04/21

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

تاریخ تاسیس: 1393/04/21

کد پستی: 6518733125

آدرس: همدان خیابان تختی بالاتر از شهرداری منطقه دو ساختمان آریا واحد 6

سرمایه ثبتی


بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/07/24:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 05/02/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اعضای هییت مدیره به سمت ذیل تعیین گردیدند: آقای حسین محرابی به شماره ملی 387438XXXX به سمت رییس اتحادیه آقای محمدرضا اکبری به شماره ملی 387445XXXX به سمت نایب رییس اول آقای علیرضا قاسمی به شماره ملی 387441XXXX به سمت خزانه دار آقای مهدی ترابی به شماره ملی 387466XXXX به سمت نایب رییس دوم آقای مهدی زارعی به شماره ملی 387346XXXX به سمت دبیر 2 ـ حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات، قرادادها و عقود اسلامی طبق ماده 18 اساسنامه با امضای رییس و خزانه دار اتحادیه و در غیاب هر یک از آنها نایب رییس اول همراه با مهر اتحادیه معتبر می باشد. ش 950724XXXX95847 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/07/08:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 05/02/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - اساسنامه جدید اتحادیه در 27 ماده تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. ش 950708XXXX32401 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/04/21:

تاسیس موسسه غیرتجاری شرکت اتحادیه صنف ابزار و یراق فروشان همدان در تاریخ 21/04/1393 به شماره ثبت 587 و شناسه ملی 140042XXXX0 و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع موسسه: به استناد ماده 21 قانون نظام صنفی و آیین نامه های مربوط به منظور حفظ و حمایت از حقوق صنفی و انجام وظایف مقرر در قانون و آیین نامه های مزبور و نیز ایجاد و تحکیم اصول همکاری بین افراد صنف و بهبود وضع پیشه و خدمات در ارتباط با رفاه مصرف کنندگان، بهبود اقتصاد شهر و تسهیل روابط افراد صنفی با موسسات دولتی و خصوصی اتحادیه ای به نام اتحادیه صنف ابزار و یراق فروشان همدان تشکیل می گردد. ـ مدت موسسه: نامحدود ـ مرکز اصلی موسسه: همدان خیابان تختی بالاتر از شهرداری منطقه دو ساختمان آریا واحد 6 کدپستی: 651873XXXX ـ اولین مدیران موسسه: آقای سید ابراهیم وقار به سمت رییس هییت مدیره به شماره ملی 387319XXXX ساکن همدان خیابان تختی مقابل مخابرات دارنده 0 ریال سهم الشرکه . 2 آقای هاشم حدادی به سمت عضو هییت مدیره ـ عضو اصلی و خزانه دار به شماره ملی 387431XXXX ساکن همدان باباطاهر محوطه مسجد پیغمبر پلاک 65 دارنده 0 ریال سهم الشرکه. 3 آقای علی آقا افتخار صنایع به سمت عضو هییت مدیره ـ عضو اصلی به شماره ملی 387372XXXX ساکن همدان خیابان شهدا مقابل مسجد ملاجلیل دارنده 0 ریال سهم الشرکه. 4 آقای سید علی اصغر موسویان حر به سمت نایب رییس هییت مدیره به شماره ملی 387438XXXX ساکن همدان کوی استادان ابتدای بلوار کاج مجتمع فدک واحد 3 دارنده 0 ریال سهم الشرکه. 5 آقای محمود رحیمی طیب به سمت بازرس ـ عضو اصلی به شماره ملی 387533XXXX ساکن همدان چمران کوچه استخر لاله پلاک 67 دارنده 0 ریال سهم الشرکه دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات قراردادها عقود اسلامی با امضا ی ثابت خزانه دار و امضای رییس و در غیاب رییس با امضای نایب رییس بهمراه مهر امورمالی اتحادیه معتبر خواهد بود.نامه های اداری و استخدامی و اسناد غیرمالی اتحادیه با امضای رییس و در غیاب وی با امضای نایب رییس و مهر اتحادیه انجام می گیرد. ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ش 930425XXXX96532 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی