اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 62608

شناسه ملی: 14008426328

تاریخ ثبت: 1398/04/06

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

آدرس: استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزی ، شهر اصفهان ، فردوس ، خیابان اول فردوس ، کوچه فرعی اول فردوس ، پلاک 2 ، طبقه دوم

کد پستی: 8158793665

تاریخ تاسیس: 1398/04/06

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1398/04/06:

10,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/04/06:

تاسیس شرکت با مسیولیت محدود خدمات هوشمند پزشکی ویستا سلامت شایگان درتاریخ 06/04/1398 به شماره ثبت 62608 به شناسه ملی 140084XXXX8 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:فعالیت شرکت فراهم نمودن بستر آسان برای ارتباط پزشک و بیمار از طریق تلفن همراه و وبسایت اینترنتی است. بیماران جهت بیان مشکلات پزشکی، بوسیله نرم افزار تلفن همراه، تماس تلفنی و یا وبسایت مربوطه، با پزشک ارتباط صوتی و یا صوتی ـ تصویری برقرار میکنند و پزشک توصیه های درمانی را انجام میدهد. ارجاع و اخذ نوبت از پزشکان متخصص و مراکز درمانی موردنظر بیمار، درصورت نیاز انجام میشود. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزی ، شهر اصفهان، فردوس ، خیابان اول فردوس ، کوچه فرعی اول فردوس ، پلاک 2 ، طبقه دوم کدپستی 815879XXXX سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 10000000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای مهران شایگان فرد به شماره ملی 128495XXXX دارنده 8000000 ریال سهم الشرکه خانم مهرانگیز کلینی به شماره ملی 128550XXXX دارنده 2000000 ریال سهم الشرکه اعضا هییت مدیره آقای مهران شایگان فرد به شماره ملی 128495XXXX و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت رییس هییت مدیره به مدت نامحدود خانم مهرانگیز کلینی به شماره ملی 128550XXXX و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضا آقای مهران شایگان فرد همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش 980406XXXX48240 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی