اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 1799

شناسه ملی: 14007701765

تاریخ ثبت: 1397/04/16

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

کد پستی: 9971837419

تاریخ تاسیس: 1397/04/16

آدرس: استان سیستان وبلوچستان شهرستان چاه بهار بخش مرکزی شهر چاه بهار محله جدگال آباد کوچه جدگال کوچه صالح پلاک 0 طبقه همکف

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/04/16:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/04/16:

تاسیس شرکت سهامی خاص شب جزیره سرخ مکران درتاریخ 16/04/1397 به شماره ثبت 1799 به شناسه ملی 140077XXXX5 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:تنظیفات، طراحی، اجرا، نگهداری فضای سبز، پیمانکاری در زمینه پروژه های عمرانی فنی و مهندسی، شیکه وخطوط انتقال آب، گاز، فاضلاب، برق، تاسیسات ساختمان، تهیه، توزیع، طبخ مواد غذایی، طراحی احداث، راه اندازی، راهبری، رستورانها و سلف سرویس ها، حمل و نقل درون شهری، اخذ تسهیلات و ضمانتنامه از بانک موسسات و صندوق های خصوصی و دولتی داخلی و خارجی، درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان سیستان وبلوچستان ـ شهرستان چاه بهار ـ بخش مرکزی ـ شهر چاه بهار ـ محله جدگال آباد ـ کوچه جدگال ـ کوچه صالح ـ پلاک 0 ـ طبقه همکف ـ کدپستی 997183XXXX سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 350000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 47431 مورخ 30/03/1397 نزد بانک ملت شعبه چابهار با کد 47431 پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هییت مدیره آقای عمران ساده به شماره ملی 364060XXXX و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال آقای محسن مهاجر به شماره ملی 364070XXXX و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 2 سال خانم مهسا ارزانی به شماره ملی 364073XXXX و به سمت رییس هییت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضا رییس هییت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای عارف مهاجر به شماره ملی 365167XXXX به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای طارق مهاجر به شماره ملی 365182XXXX به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش 970416XXXX57453 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری چابهار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی