اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 516964

شناسه ملی: 14007134670

تاریخ ثبت: 1396/07/23

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

آدرس: استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران ، سعدی شمالی ، خیابان شهید مجید مرادی نور ، خیابان سعدی ، پلاک 629 ، ساختمان 250 ، طبقه ششم ، واحد 2

کد پستی: 1147614179

تاریخ تاسیس: 1396/07/23

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/10/15:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 02/10/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، سعدی شمالی، خیابان شهید مجید مرادی نور، خیابان سعدی، پلاک 629 ، ساختمان 250 ، طبقه ششم، واحد 2 کد پستی 114761XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ 971015XXXX96385 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/20:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 13/12/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مصطفی عباسی به شماره ملی 109028XXXX به سمت رییس هییت مدیره و محمد حسن روحانی به شماره ملی 117108XXXX به سمت مدیرعامل (خارج از سهامداران و هییت مدیره) و شیرین محمودپور به شماره ملی 109032XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و محمد عباسی به شماره ملی 109914XXXX1 به سمت عضو هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند.کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل ـ چک ـ سفته ـ برات ـ قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا ی مدیرعامل منفردا همرا ه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 961220XXXX01668 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/07/23:

تاسیس شرکت سهامی خاص ماکان موتور درتاریخ 23/07/1396 به شماره ثبت 516964 به شناسه ملی 140071XXXX0 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: خرید و فروش و صادرات وواردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اعم از آهن آلات شمش میلگردوغیره به غیراز مسکوکات طلا و نقره، لاستیک پلاستیک موادشیمیایی لوازم خانگی لوازم یدکی و خودروهای سبک و سنگین دستگاهها ولوازمات صنعتی و کشاورزی دستگاه های نساجی و بافندگی اعم از نخ و پشم و غیره مواد غذایی و آرایشی و بهداشتی لوازم پزشکی و بیمارستانی پس از اخذ مجوزهای لازم وچوب کاغذ و دستگاه هاو لوازم وابسته به آن لوازم ورزشی و پوشاک و ملزومات عکاسی اخذ اعتبارات بانکی و گشایش اعتبار اسنادی و دریافت تسهیلات و ضمانتنامه بانکی و عقد قرارداد با شرکتهای داخلی و خارجی ،درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ اندیشه ـ خیابان داریوش ـ خیابان شهید حسین میرزایی زینالی ـ پلاک 43 ـ طبقه زیر زمین ـ ـ کدپستی 156961XXXX سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ 1000000 ریال منقسم به 100 سهم 10000 ریالی می باشد تعداد 100 سهم آن بانام عادی می باشد که طی گواهی شماره 389/25/96 مورخ 17/7/96 از بانک اقتصاد نوین شعبه مرزداران به مبلغ 350000 ریال پرداخت گردید. و الباقی آن در تعهد سهامداران باقی است. اولین مدیران: خانم شیرین محمود پور به شماره ملی 109032XXXX و به سمت مدیرعامل و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال آقای محمد عباسی به شماره ملی 109140XXXX و به سمت رییس هییت مدیره به مدت 2 سال خانم شیما محمودپور نجف آبادی به شماره ملی 109211XXXX و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل:چک سفته بروات قرادادها عقود اسلامی و هرگونه اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل منفردا همرا ه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و مکاتبات اداری شرکت با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم سعیده پوری شبان نجف آبادی به شماره ملی 109098XXXX به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم ژاله حیدریان دهاقانی به شماره ملی 129290XXXX به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ 960723XXXX82517 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی