اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 1831

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1385/11/15

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1385/11/15

آدرس: خوی بلوار مدرس کوچه شهید حسن حسنی

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت سهامیخاص پویا بخش آذربایجان که در تاریخ 15/11/85 تحت شماره 1831 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 15/11/85 از لحاظ امضاء ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم آگهی میشود: 1- موضوع شرکت: تهیه و توزیع محصولات شرکتهای صنایع غذایی، بهداشتی، داروئی و فرآوردههای گوشتی و لبنی پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط، تهیه و توزیع مواد اولیه شرکتهای تولیدی و انجام هر نوع فعالیت مجاز در زمینه مذکور، واردات و صادرات داخلی و خارجی و اخذ و اعطای نمایندگی و ترخیص کالا از گمرکات و بنادر. 2- مدت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود میباشد. 3- مرکز اصلی شرکت: خوی- بلوار مدرس- کوچه شهید حسن حسنی- پلاک 8 4- سرمایه شرکت: مبلغ سی میلیون ریال منقسم به هزار سهم سیهزار ریالی با نام که مبلغ پانزده میلیون ریال طی آن طی گواهی شماره 6393/12330/59- 7/11/85 بانک تجارت شعبه مرکزی پرداخت گردیده است. 5- اولین مدیران شرکت: آقایان حسین جعفر زاده بسمت مدیرعامل و علی جعفرزاده بسمت رئیس هیئت مدیره و مهدی جعفرزاده بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و نقدعلی جعفرزاده بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدهاند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهاءدار بانکی از قبیل چک، سفته، بروات و عقود اسلامی و به طور کلی هر گونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب هر دو با امضای نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 7- اختیارات مدیرعامل: برابر مفاد اساسنامه شرکت میباشد. 8- بازرس اصلی و علیالبدل: خانم نگار زندیش بسمت بازرس اصلی و خانم حکیمه خورابلو بسمت بازرس علیالبدل شرکت بمدت یکسال مالی انتخاب گردیدهاند. رئیس ثبت اسناد خوی

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی