اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 13524

شناسه ملی: 14007084584

تاریخ ثبت: 1396/07/02

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

تاریخ تاسیس: 1396/07/02

کد پستی: 5617678745

آدرس: اردبیل شهر اردبیل امام سجاد ع کوچه سجادیه 1 بزرگراه مقدس اردبیلی پلاک 295 طبقه همکف

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/07/02:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/07/02:

تاسیس شرکت با مسیولیت محدود آرشام موتور اردبیل درتاریخ 02/07/1396 به شماره ثبت 13524 به شناسه ملی 140070XXXX4 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: خرید و فروش و واردات و صادرات انواع خودروهای مجاز پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اردبیل شهر اردبیل ـ امام سجاد (ع) ـ کوچه سجادیه 1 ـ بزرگراه مقدس اردبیلی ـ پلاک 295 ـ طبقه همکف ـ کدپستی 561767XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 1000000 ریال می باشد. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هریک به شرح ذیل می باشد. آقای سلمان حیاتی دارنده 990 , 000 ریال سهم الشرکه وخانم زهرا نجف نژادملاباشی دارنده 10 , 000 ریال سهم الشرکه اولین مدیران شرکت: . خانم زهرا نجف نژادملاباشی به سمت عضو هییت مدیره به شماره ملی 146677XXXX و آقای سلمان حیاتی به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل به شماره ملی 146358XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند . دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و عقود اسلامی واوراق عادی واداری با امضای آقای سلمان حیاتی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد . اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش 960702XXXX42436 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی