اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 1198

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1385/07/08

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1385/07/08

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت خدماتی- بازرگانی- کران سازه سمنگان سهامی خاص- تحت شماره 1198 به تاریخ 8/7/85 در این اداره به ثبت رسیده که خلاصه اساسنامه و اظهارنامه آن در روزنامه رسمی و در روزنامه کثیرالانتشار جهت اطلاع عموم به شرح زیر آگهی میشود: 1- نام شرکت: خدماتی- بازرگانی- کران سازه سمنگان (سهامی خاص) 2- موضوع شرکت: انجام کارهای فنی و خدماتی و ساختمانی و تاسیساتی شامل راهسازی، پلسازی، آسفالت، فنسکشی، جدولکشی، عایق کاری، رنگآمیزی، سندپلاست، کانالکشی، احداث بناهای مسکونی و تجاری و اداری، اسکلت فلزی و بتونی، تنظیفات، توزیع مصالح ساختمانی، ایجاد فضای سبز و نگهداری، طبخ غذا و سرویسدهی، زهکشی، تسطیح اراضی، تهیه و نصب انواع سازههای پیش ساخته بتونی، تهیه و نصب انواع سولههای فلزی، لولهکشی آب و فاضلاب، عملیات حفاری، کابلکشی هوائی و خاکی، فیبرنوری، کانالسازی و مفصلبندی، محوطهسازی میادین، تهیه و تعمیر ماشینآلات سبک و سنگین، تاسیسات، بتونریزی. 3- سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی که 35 درصد آن برابر گواهی شماره 2/3711 مورخ 22/5/85 بانک صادرات شعبه خیابان امام رامهرمز به حساب شرکت واریز شده و مابقی در تعهد سهامداران میباشد. 4- مرکز اصلی شرکت: رامهرمز- خیابان طالقانی غربی پائینتر از چهارراه آزادگان منزل سوم سمت راست تلفن: 2234564 5- مدت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 6- اختیارات مدیرعامل طبق مفاد اساسنامه 7- اعضای هیئت مدیره عبارتند از: آقای کامبیز کاید به سمت مدیرعامل، آقای کامیار کاید به سمت رئیس هیئت مدیره، خانم مرضیه ابراهیمی بهبهانی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دوسال تعیین و انتخاب شدند. 8- حق امضاء اوراق مالی و اسناد تعهدآور «چک، سفته، بروات، قررادادها» با امضاء کامبیز کاید (مدیرعامل) با مهر شرکت معتبر میباشد. 9- بازرسین عبارتند از: آقای محمد طاهرپور به سمت بازرس اصلی و آقای جواد آقاجری به سمت بازرس علیالبدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. 10- روزنامه کثیرالانتشار نور خوزستان جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک رامهرمز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی