اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 435571

شناسه ملی: 10320855467

تاریخ ثبت: 1391/12/12

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

کد پستی: 1357664953

تاریخ تاسیس: 1391/12/12

آدرس: 1 3 استان تهران شهر تهران خیابان قزوین خ سجانی خ نوری پ 395 واحد 2

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1391/12/12:

200,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/12/13:

شرکت فوق در تاریخ 12/12/91 تحت شماره 435571 و شناسه ملی 103208XXXX7 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 12/12/91 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: ارایه خدمات مشاوره مدیریتی و مطالعاتی و بازاریابی مجاز غیرهرمی و غیرشبکه ای در زمینه طراحی آماده سازی پیاده سازی تجهیزات وسایل کمک آموزشی ارایه خدمات مطالعاتی و مشاوره فنی و مدیریتی مطالعات بازار شرکت و مشاوره و مدیریت همایشها و سمینارها و کنفرانسها و نمایشگاه ها و جشن ها در راستای اهداف شرکت توسعه تعالی مدیریتی، توسعه خدمات مطالعاتی در زمینه تجهیزات کمک آموزشی ارایه خدمات مشاوره مطالعاتی در زمینه تجهیزات کمک آموزشی ارایه خدمات مشاوره ای مطالعاتی در زمینه طراحی داخلی و محیطی ارایه خدمات اداری شامل تایپ و تکثیر وسایل کمک آموزشی ارایه کلیه خدمات سخت افزاری کامپیوتری و تامین نیروی انسانی موردنیاز شرکت و خدمات نورپردازی عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ وام و تسهیلات بانکی از بانکهای داخلی و خارجی و موسسات مالی و اعتباری معتبر اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و ترخیص کالا از گمرکات داخلی و خارجی. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 1 3 استان تهران شهر تهران خیابان قزوین خ سجانی خ نوری پ 395 واحد 2 کدپستی 135766XXXX 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/200 ریال منقسم به یک هزار سهم 000/200 ریالی که تعداد یک هزار سهم با نام می باشد که مبلغ 000/000/70 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 225911715 مورخ 1/12/91 نزد بانک پاسارگاد شعبه فاطمی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 1 5 خانم زهرا میرزایی به شماره ملی 006104XXXX به سمت رییس هییت مدیره. 2 5 خانم مینا میزایی به شماره ملی 007789XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره. 3 5 آقای محمدرضا محمدی به شماره ملی 049198XXXX به سمت عضو هییت مدیره. 4 5 آقای محمدرضا محمدی به شماره ملی 049198XXXX به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری شرکت با امضا مدیر عامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. 8 بازرس اصلی و علی البدل: 1 8 خانم فاطمه فلاحی به شماره ملی 617926XXXX به عنوان بازرس اصلی 2 8 آقای محمد همتی به شماره ملی 031031XXXX به عنوان بازرس علی البدل پ 1622042 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی