اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 9267

شناسه ملی: 10760367084

تاریخ ثبت: 1388/04/30

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1388/04/30

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/04/30:

1,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/07/05:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 25/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 اعضا هییت مدیره تا تاریخ 25/04/1396 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم سمیرا ابراهیمی مقدم به شماره ملی 209307XXXX و آقای امیر ابراهیمی مقدم به شماره ملی 209381XXXX و آقای محمدصادق ابراهیمی مقدم کارکنده به شماره ملی 209110XXXX تا تاریخ 25/04/1396 . ـ 2 آقای رضا نصراله پورخوشابی به شماره ملی 209243XXXX به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد نصراله پورخوشابی به شماره ملی 209096XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ 3 روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ش 940709XXXX41560 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/07/05:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 سمت اعضا هییت مدیره تا تاریخ 25/04/1396 به قرار ذیل تعیین گردیدند: خانم سمیرا ابراهیمی مقدم به شماره ملی 209307XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای امیر ابراهیمی مقدم به شماره ملی 209381XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای محمدصادق ابراهیمی مقدم کارکنده به شماره ملی 209110XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای محمدصادق ابراهیمی مقدم کارکنده به شماره ملی 209110XXXX به سمت مدیرعامل. ـ 2 کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور و قراردادها و عقود اسلامی و نامه های عادی و اداری با امضای منفرد خانم سمیرا ابراهیمی مقدم (رییس هییت مدیره) یا آقای محمد صادق ابراهیمی مقدم کارکنده (مدیرعامل) هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 940709XXXX40118 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 30/4/1388 تحت شماره 9267 و شناسه ملی 107603XXXX4 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 30/4/1388 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: مشاوره طراحی بهینه سازی مدیریت راه اندازی و اجرای کلیه امور مربوط به خدماتی، عمران و راه: انجام کلیه امور خدماتی و تامین نیروی انسانی از قبیل نظافتچی، آبدارچی، باغبان، ماشین نویس و بایگان حسابدار، اسباب کش، تایپ پرینت و ... تامین کارگر ساده و ماهر و پشتیبانی کلیه امور اداری و تهیه سرویس ایاب و ذهاب و طبخ و توزیع سرویس غذا و اجرا و نگهداری فضای سبز و هرگونه عملیات دیگری که با موضوعات خدماتی مرتبط باشد. امور عمرانی شامل بهسازی و نوسازی بافتهای شهری و غیر شهری، ابنیه بتونی و فولادی و احداث اماکن عمومی و ورزشی، اداری و تجاری و بهداشتی، نقشه برداری، تفکیک و تسطیح اراضی و معماری و طراحی داخلی و خارجی ساختمان و دکوراسیون و زیباسازی و کلیه امور دیگری که با موضوعات عمرانی مربوط باشد. امور راه دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری مربوط به راه سازی و راه داری، مرمت و نگهداری راه و باند فرودگاه، جاده سازی شامل زیرسازی، شن ریزی، آسفالت کشی، خط کشی، گاردیل بندی، نصب علایم و چراغ راهنمایی و بازتاب چشم گربه ای و هر نوع علایم هشدار دهنده، سرعت گیر و هرگونه پاکسازی حریم مربوط به راه و کلیه عملیات دیگری که با موضوعات راه مرتبط باشد. صادرات و واردات به همراه خرید و فروش کلیه محصولات مجاز بازرگانی و وسایل و لوازم مرتبط با موضوعات شرکت، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، اخذ و اعطای نمایندگی، شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی، ایجاد شعب در سراسر کشور، شرکت در مناقصات و مزایدات، اخذ وام و تسهیلات از سیستم بانکی و موسسات مالی و اعتباری و تامین نیروی انسانی ماهر و ساده مورد نیاز شرکت. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان مازندران ـ شهر ساری جاده جویبار ـ کارکنده ـ روبروی مسجد محمد رسول اله 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به یکصد سهم 000/10 ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می باشد که مبلغ 000/350 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 973 مورخ 11/3/88 نزد بانک ملی شعبه ساری پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ خانم سمیرا ابراهیمی مقدم به سمت رییس هییت مدیره 2 ـ 5 ـ آقای امیر ابراهیمی مقدم به سمت نایب رییس هییت مدیره 3 ـ 5 ـ آقای محمدصادق ابراهیمی مقدم کارکنده به سمت عضو هییت مدیره 4 ـ 5 ـ آقای محمدصادق ابراهیمی مقدم کارکنده به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و سایر نامه های اداری با امضای منفرد رییس هییت مدیره یا مدیرعامل هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: مطابق اساسنامه می باشد. 8 ـ بازرس اصلی و علی البدل: 1 ـ 1 ـ آقای رضا نصراله پورخوشابی به عنوان بازرس اصلی 2 ـ 2 ـ آقای محمدرضا نصراله پورخوشابی به عنوان بازرس علی البدل اداره اسناد و املاک استان مازندران واحد ثبتی ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی