اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 3162

شناسه ملی: 14005648971

تاریخ ثبت: 1394/12/06

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

کد پستی: 4865118918

تاریخ تاسیس: 1394/12/06

آدرس: مازندران بهشهر حسین آباد خیابان امام کوچه قایم

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/12/06:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/12/06:

تاسیس شرکت سهامی خاص پدیده نیروی عصر نوین حسین آباد درتاریخ 06/12/1394 به شماره ثبت 3162 به شناسه ملی 140056XXXX1 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. ـ 1 موضوع شرکت: امور پیمانکاری طراحی و نظارت واجرای پروژه های برق ساختمان برق صنعتی (طرح و نصب انواع تابلوهای برق) طراحی و نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداری و عیب یابی سیستم های کنترل و فرمان و قدرت و اتوماسیون کارخانجات, توربوژنراتورها دیزرژنراتورها آسانسورها پله های برقی ترانسفورماتورهای توزیع و قدرت و خازن های اصلاح ضریب قدرت نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداری وعیب یابی تاسیسات برق ماشین الات صنعتی و اجرای پست های برق شبکه خطوط انتقال نیرو و همچنین مدارات فرمان و قدرت ابزار دقیق سیستم های کنترل و مدارات با سیستم های تغذیه پیوسته با باطری احداث خطوط فشار ضعیف و فشار متوسط هوایی کابل کشی فشار متوسط و فشار ضعیف زمینی و هوایی نصب و تجهیز پست زمینی و هوایی، شرکت در مناقصات و مزایدات مرتبط با موضوع فعالیت شرکت ـ پس از اخذ مجوزهای قانونی لازم از مراجع ذیصلاح و ثبت شرکتها لزوما به منزله صدور اخذ مجوز فعالیت نمی باشد مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: مازندران بهشهر حسین آباد خیابان امام کوچه قایم کدپستی 486511XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 1000000 ریال منقسم به 100 سهم 10000 ریالی که تعداد 100 سهم با نام می باشد که مبلغ 350000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 482/172/1451 مورخ 25/07/1394 نزد بانک کشاورزی شعبه حسین آباد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه مبلغ 650000 ریال در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: خانم مریم جهانگیری حسین آبادی با کد ملی 218177XXXX به عنوان رییس هییت مدیره، آقای موسی جهانگیری حسین آبادی با کد ملی 218014XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره ومدیرعامل، آقای محسن جهانگیری حسین آبادی با کد ملی 217011XXXX به عنوان عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ 6 دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای منفرد آقای موسی جهانگیری حسین آبادی نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضای منفرد آقای موسی جهانگیری حسین آبادی نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای حسن حبیبی به شماره ملی 218015XXXX به عنوان بازرس اصلی، آقای حسین آب زن به شماره ملی 209315XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ش 941206XXXX54739 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بهشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی